Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Poprvé zasedne plénum Evropského romského fóra

Koncem roku by se měly dokončit organizační přípravy pro první zasedání pléna Evropského romského fóra (ERTF). Shodli se na tom představitelé přípravného výboru ve dnech 23.–26. září ve Štrasburku. Předseda výboru Rudko Kawczynski se domnívá, že organizační a procedurální záležitosti je možné dopracovat ještě letos tak, aby se romské organizace v jednotlivých zemích mohly připravit na volbu svých delegátů.

Přípravný výbor odsouhlasil text dopisu, kterým Kawczynski oslovuje představitele romských organizací v jednotlivých zemích. Dále byly organizacím rozeslány základní dokumenty o ERTF a dotazník, který má přehledněji ukázat aktuální situaci romských organizací a určit postup k přípravě voleb delegátů pléna ERTF.
Začátkem října se v Lancianu poblíž Říma uskuteční již VI. Světový kongres International Romani Union (IRU), který bude volit svého nového prezidenta. V této souvislosti zřejmě kongres rovněž zvolí své delegáty do pléna ERTF. Na volbu svých delegátů do pléna ERTF se připravuje také Roma National Congress.
Obtížnější situace bude v jednotlivých zemích, kde by měly zastřešující organizace volit své delegáty na národní úrovni. Česká republika v tom není výjimkou. Představitelé romských organizací se doposud totiž nedohodli na vytvoření zastřešující organizace, která by byla všeobecně uznána a respektována. Příklad Maďarska, kde vznikl romský samosprávný orgán – Parlament – se zdá být dobrým modelem, avšak k jeho vytvoření docházelo v průběhu určité doby a za podmínek, které u nás doposud nejsou. Nicméně chceme-li, aby také Romové z ČR měli v plénu ERTF své delegáty je třeba, aby se co nejdříve dohodli, jak splní podmínky pro takové zastoupení. O sjednocení se nyní pokouší Parlament Romů v ČR spolu s Grémiem romských regionálních představitelů. Bude však třeba vykonat ještě velký kus práce, aby se do této iniciativy zapojilo co nejvíce stávajících romských organizací. Nelze však otálet, protože přípravné práce na realizaci prvního zasedání pléna ERTF se blíží k závěru. Je třeba vidět, že výsledky tříletého úsilí zakladatelů ERTF se začínají odrážet v pozitivním postoji významných evropských institucí, které se na realizaci ERTF spolupodílejí a jeho vznik jednoznačně podporují.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál