Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romano odpustos Olomucate

Olomucate pro svato hedžos hin sako berš romaňi omša, romano odpustos. Ada berš 25. 9. has imar šovtovar. Pro svato hedžos avle but roma so pačan Devles. E omša chudľas deše orendar the ľikerlas maj duj ori, ľidžalas la o rašaj Ladislav Hučka savo avľas dži Prahatar. E khangeri has pherdži, has odoj phure terne manuša o roma le čhavorenca.. Avle but Roma pal o fori pal o gava, has te dičhol jak nane le romenge jek so pes kerel anrdro svetos, so pes kerel le romenca, sar pares dživen, jak len nane buči, jak len nane pačiv ňikhaj ča paš o del. O Roma mangenas le devles kaj lenge te šigitinel, andre savoro lengro dživipen.

Has odoj the gadže, maškar o Roma bešenas the o rašaja andre savore has bari zor, jekhetane pes modľinenas, has te dhičhol jak savore pačan devles jileha.
O rašaj vakerlas bari godžaver duma, vakerelas pal savoro, savo svetos hin, save hin o manuša, sar dživen, pal o maribena andro svetos, pal o Roma sar cerpinen sar dživen so keren.Vakerelas tiž pal oda sar o manuša mosaren o svetos, sar keren o baro bibachtaľipen. Pre omša avľa o rašaj František Lízna, the o Jiří Rous. Kala omšake miňistrinenas the romane čhave, andre šora paš lende terdžonas the cikne čhavore. Andre khangeri bašavelas romaňi banda, giľavenas romanes pal o Del. Sar skončindža e omša ta prevakerdža ki o manuša amari romaňi džuvľi, e Klára Pompová andal e charita Kojetinostar. Vakerelas slovaňika, lakri duma has bari godžaver, lakre lava has pre kedva savore manušenge, vakerelas jilestar.
Pal e omša gele savore manuša anre bar, nadur la khangeratar, odoj ko kamelas šaj peske iľa vaš o panč koruni techal. Andre bar has the koncertos, bašavenas giľavenas khelenas romane bandy. Has so te šunel the so te dikhel. Varesave manuša bešenas, varesave khelenas. Oda džives o kham tačareles o Del le Romenge žičinlas, avri has šukares.
So pes kerelas andre bar šaj dikhen pro fotky save odoj kerdžom. Korkore prindžarena sar pes o Roma odoj bavinenas, has rade jak hine jehetane, the jak hin lenca o Del.

Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál