Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   roma rising/romské obrození

Chad Evans Wyatt, americký fotograf, je autorem projektu Roma Rising/Romské obrození. Přibližuje v něm necelou stovku Romů, která se prosadila v české společnosti. Jejich fotografie jsou do 15. října vystaveny v Muzeu romské kultury v Brně. Některé z nich vám nyní představujeme v RH.

Margita Lakatošová
Narodila se 5. prosince 1970 ve Vrchlabí, žije v Praze. Nyní studuje čtvrtým rokem pedagogiku na FF UK. Zároveň pracuje jako sociální poradkyně pro národnostní menšiny v Praze 3. Má rodinu, která ji dala lásku, bezpečí a hodnoty, které respektuje. Má přátele a dobré vzdělání. Jako lektorka se účastní na projektu Vzděláním k toleranci a proti rasismu, kdy spolupracuje s Českým centrem pro hodnocení a řešení konfliktů a s občanskou iniciativou R-Mosty. V minulosti moderovala několik vzdělávacích programů o Romech (Amare Roma), také se podílela na analýze situace v Matiční ulici v Ústí nad Labem pro nadaci Vize 97. Příležitostně překládá do češtiny z olašské romštiny. Plány: dokončit studia na UK a zaměřit se na problémy utečenců, mít vlastní rodinu. Životní motto: Vidíme správně jenom skrze naše srdce. Co je důležité je neviditelné pro oči. (Antoine de Saint-Exupery)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál