Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  vzdělávací okénko

V těchto dnech si připomeňme nedožité 60. narozeniny Josefa Vavrouška, prvního federálního ministra životního prostředí.

Chci připomenout, že vztah pana Vavrouška vůči Romům byl mimořádně vstřícný a vnímavý k jejich potížím. On sám se zabýval systémem lidských hodnot pro udržitelný způsob života. Jeho představa v tomto smyslu se netýkala pouze životního prostředí a jeho ochrany. Prosazoval principy jako úcta k životu, k přírodě, k lidským právům, odpovědnosti vůči společnosti a budoucím generacím. Jaký div, že v této řadě hodnot prosazoval i Romy a jejich trvalé a důstojné začlenění do společnosti podle zásad, které plně korespondovaly s tím, co prosazují nejhumánnější osobnosti na celém světě a co velmi silně postrádáme v naší společnosti.
Česká republika nemá dodnes přijatou strategii udržitelného rozvoje a jeho osobnost na politické scéně citelně schází. Chybí i v mezinárodním kontextu, kde hrál Josef Vavroušek mimořádnou roli.
Život Josefa Vavrouška a jeho dcery Petry ukončila lavina v dolině Parichvost v březnu 1995.
(KO)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál