Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zkoušejí dramaterapii

Salesiánské sdružení mládeže v Teplicích připravilo pro děti několik akcí už na září – diskotéku, víkend v přírodě a orientační běh na Doubravku. Než se ale činnost v novém školním roce rozběhne naplno, mohou se zapojit také do podzimního malování ve středisku.

„A poslední zářijový den chceme věnovat úklidu sídliště v Teplicích, abychom ho zkrášlili a lidem, kteří se dívají z balkonů ukázali, že se nestaráme jen o sebe,“ řekl ředitel střediska Ladislav Nádvorník.
Toto středisko (oficiální název je Dům dětí a mládeže), je druhým školským zařízením ve městě, které se zabývá mimoškolní činností dětí a mládeže. Nabízí pestrou paletu činností pro každodenní trávení volného času: od seznámení se se základními křesťanskými hodnotami po zájmové kroužky, klubová setkání a výuku náboženství. Naštěvují je hlavně děti ve věku 6 až 14 let, převážně romského původu. Přichází i skupina středoškoláků, která tady má možnost připravovat akce pro sebe a zároveň pomáhat při vytvářet programu pro mladší návštěvníky.
Na otázku, jak jsou spokojeni s fungováním střediska obyvatelé města a okolního sídliště, odpověděl ředitel takto: „Dlouho se nám zdálo, že si děti ani rodiče neváží příležitosti, kterou jim poskytujeme. V poslední době však několik rodičů vyjádřilo potěšení nad tím, že děti mohou do střediska chodit a že je také doučujeme. Tito žáci se výrazně zlepšují ve škole i v chování. Učí se spolu lépe vycházet. Jeden náš zaměstnanec dokonce vnímá toto zařízení jako příležitost, aby se naučili i v budoucnu smysluplně trávit volný čas a pochopili význam vzdělávání se.“
Dalším novým projektem teplického střediska je dramaterapie. Podle Ladislava Nádvorníka je určena dětem se sklonem k hyperaktivitě a agresivitě a potřebují pomoci se sociálními problémy. „Skrze hry a modelové situace poznají nový pohled na své okolí.“

Pavel Hušek jr.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál