Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  muzejní okénko - Sociální činnost brněnské policie

Řemeslná žebrota a tuláctví omezeny

Rázným opatřením v posledních dvou letech řemeslná žebrota a tuláctví byly značně omezeny. V minulém roce bylo zadrženo 107 osob pro potulku a žebrotu, do sociálního opatření a k zařadění do práce bylo předáno 55 žebráků a do kárného tábora byli dodáni tři.

V městském domově pro mládež bylo umístěno 24 mladistvých žebráků. Ubylo také žebroty dětí a trestných činů mladistvých. Pro provinění nedospělých bylo soudu oznámeno 39 případů proti 70 v roce 1939, mladistvých 110 proti 148 v r. 1939. K návštěvě školy bylo přidrženo 15 dětí, do městského domova dodáno 35, do výchovny navrženo 27 nedospělých do 14 let a 24 mladistvých do 18 let. V oboru sociální péče o dospělé a jejich rodiny bylo opatřeno zaměstnání 24 propuštěným trestancům. Výpomoci a podpory poskytnuty v 1391 případech. Celkový náklad na sociální péči činí 90.010 korun. Poradna pro zachráněné sebevrahy zasáhla ve 46 případech. Čtyřem zachráněným a sebevrahům bylo opatřeno zaměstnání, šesti poskytnuta finanční výpomoc, tři osoby byly doporučeny spolku YWACA, u sedmi nařízeno léčení, třem opatřena strava a dvěma životní potřeby a přístřeší. Oddělení mravnostní a sociální péče vykazuje v minulém roce zvýšenou a mnohostrannou činnost. Při potírání prostituce bylo přivedeno 818 žen, z nichž 127 bylo dodáno do nemocnice, 15 donuceno k léčení. Do dívčího útulku bylo dodáno 26 mladistvých děvčat.

Moravské slovo, č. 25, 30. 1. 1941
Připravilo Muzeum romské kultury

V této rubrice uveřejňuje Muzeum romské kultury historické novinové články ze svých sbírek. Rok, ve kterém byl článek napsán, je uveden na konci příspěvku, stejně jako deník, v němž byl tehdy uveřejněn. Informace zde uvedené tedy nejsou v žádném případě aktuální, mohou být i neobjektivní a zkreslené.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál