Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Čtyři miliony korun na kampaň proti rasismu

Již popáté podporuje vláda České republiky projekty zaměřené k posílení tolerance a porozumění mezi etnickými menšinami a majoritou v rámci vládní kampaně proti rasismu – Projektu tolerance. Pro tento účel vyčlenila stejně jako loni čtyři miliony korun. Koordinaci kampaně zajišťuje zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab.

Kampaň se skládá ze čtyř samostatných projektů pro různé skupiny obyvatel. Kontinuitu s předchozími lety zajišťuje úspěšný výchovně-vzdělávací projekt Rozmanitost do knihoven III, který připravuje Multikulturní centrum Praha. Nejviditelnější část představuje mediálně-vzdělávací projekt Všichni jsme oběti, který se obrací především k mladým lidem. Jeho autorem je Creative Bazaar. Monitorování českého pravicového extremismu pro účely cílenější a efektivnější vládní kampaně proti rasismu realizuje občanské sdružení Tolerance a občanská společnost. Má přispět mimo jiné k tomu, aby podobné akce ještě lépe vystihly potřeby společnosti a zvýšily účinnost působení na cílové skupiny. Vláda poskytne Národnímu vzdělávacímu fondu finanční spoluúčast jako podíl na spolufinancování Národní vzdělávací kampaně proti diskriminaci, na niž budou čerpány prostředky z Akčního programu Společenství pro boj s diskriminací (2001–2006). Těžištěm projektu je školení soudců a úředníků o antidiskriminační politice a právu Evropské unie. Návrh posuzuje Evropská komise.
Organizátoři Projektu tolerance se hodlají rovněž na fotbalových stadionech setkávat s příslušníky hnutí skinheads a dalších rasistických skupin. Jedna z takových akcí bude 9. října v Praze-Letné během fotbalového utkání Česká republika – Rumunsko.
Kampaň proti rasismu podpoří také brazilský fotbalista Evandro Adauto, který již více než dva roky hraje kopanou za pražskou Slávii. „Stal jsem se obětí rasistických výhrůžek a nadávek. Nejhorší to bylo v prvním roce působení,“ vysvětluje své pohnutky, proč se přidal ke kampani, fotbalista.
(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál