Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Slovo šéfredaktora

Vážení čtenáři,

v současné době vám zasíláme žádosti o předplatné, které, mimochodem, je velmi nízké. Mnozí z vás přesto odebírání našich novin vypovídají. To nás samozřejmě velmi mrzí. Svědčí to také o jistém nedorozumění, které panuje. Rád bych tedy znovu vysvětlil některé okolnosti, které provázejí vydávání národnostního tisku.

Dlužno úvodem poznamenat, že nic není zadarmo. I nejskromnější vydavatelská činnost, za jakou je možno považovat vydávání čtrnáctideníku Romano hangos, je dosti drahou záležitostí, která ročně představuje náklady milionů korun. Dotace, které pro tento účel na základě předkládaných projektů a následného výběrového řízení poskytuje vláda, konkrétně Ministerstvo kultury ČR, v žádném případě nepředstavují plné pokrytí nákladů, ale pouze 70 procent. Jinými slovy: má-li Romano hangos dál vycházet, vydavatel musí zajistit nejméně zbývajících 30 procent, což představuje několik statisíců korun. Je to podmínka nutná a bezpodmínečná, nelze ji obejít a náš donátor je nucen na ní trvat. Vyžadují ji také nejrůznější kontroly, které jsou už stálým průvodcem při naší činnosti, například Nejvyšší kontrolní úřad. Vypořádávat se s dopady těchto kontrol je mimořádně náročné a obtížné.
Proto musíme získávat prostředky i jinak, mimo jiné předplatným, které nám naši čtenáři uhradí. Tak to chodí všude a u všech novin a časopisů, které čtete. Není možno si představovat, že právě romské periodikum má nějaké výjimky. To by právem mohlo být považováno za nemístné privilegium, které je často nazýváno nepřesně pozitivní diskriminací.
To si nepřejeme ani my, jako vydavatelé, a doufáme, že po tomto vysvětlení ani vy, naši čtenáři.
Existují ovšem výjimky v předplatném, které určitě můžeme činit po naší vzájemné komunikaci, která by měla předcházet vašim okamžitým výpovědím.
Doufáme tedy, že naši snahu o získání předplatného pochopíte a oceníte. Nejlépe tak, že se pokusíte dostát našemu skromnému požadavku. Pokud to skutečně není ve vašich možnostech, pak, prosím, požádejte o slevu či prominutí. Ubezpečuji vás, že se snažíme odvést kvalitní novinářský výkon, který spatřujeme v aktuálním a věcném informování o všem, co se děje v naší společnosti, a co se vás nějakým způsobem dotýká.
Děkuji vám za pozornost a pochopení.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál