Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  vzdělávací okénko

V době, kdy uzavíráme další číslo Romano hangos, tedy 21. srpna, právě před 36 léty přepadla vojska Sovětského svazu a jeho satelitů Československo, aby zmařila pokus o lidskou tvář komunismu. Dodnes se vedou spory o to, zda by tento pokus byl úspěšný či nikoliv, kdyby nebyl násilně přerušen právě agresí cizích vojsk tehdejší Varšavské smlouvy.

V každém případě to byla jedna z nadějí a bývalému Československu rozhodně na vážnosti neubrala.
Proces normalizace, jak se nazývalo období návratu do normálních kolejí, tedy do kolejí života v totalitním, nedemokratickém státě, už naopak bylo obdobím zahanbujícím. Muselo projít dalších 22 let, aby se situace změnila zásadně a doufám že definitivně. Pro tu definitivu je však třeba něco činit.
Proto je dobré právě v tento den si připomínat o co šlo právě pro ty, kteří by si návrat totalitní společnosti přáli a při tom si uvědomovat, co by to znamenalo. Rozhodně to není marná a zbytečná připomínka. Stačí se jen podívat kolem sebe.
(K.O.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál