Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romské organizace se představují - Liberecké romské sdružení

Už pátým rokem působí v Liberci Liberecké romské sdružení, které využívá prostory Romského komunitního centra jako své zázemí, kde uskutečňuje většinu svých projektů, podpořených dotacemi a granty z různých zdrojů.

Liberecké romské sdružení nabízí hned několik aktivit pro volný čas dětí a mládeže. Patří k nim Romská hudební škola, kde se vyučuje hra na housle, cimbál, akordeon, klavír, klarinet, saxofon, keyboard, zobcovou flétnu, hoboj, bicí a kytaru, a také zpěv. Výuku zajišťují čtyři učitelé, z nichž tři, včetně dvou Romů, jsou absolventi konzervatoře. Romská hudební škola se prezentuje v závěru každého pololetí koncertem svých žáků. Působí tady několik dětských hudebních kapel, které úspěšně reprezentují sdružení na festivalech po celé České republice.
Ke sdružení patří také taneční soubor Amare čhave (Naše děti), který se už účastnil několika přehlídek a soutěžních festivalů, kdy se většinou umístil na prvních místech.
Liberecké romské sdružení nabízí také sportovní vyžití: fotbalový kroužek, který se účastní I. regionální ligy v malé kopané. Na loňském mistrovství republiky romských družstev v Brně RomaCup se toto mužstvo umístilo na třetím místě.
Sdružení nabízí rovněž doučování a přípravu k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy, dále počítačový kroužek, výuku romského jazyka, dramatický kroužek, posilovnu. Zajímavé jsou jeho výstavy, semináře, besedy pro žáky základních a zvláštních škol na téma Romové, jejich jazyk, kultura a zvyky.
Liberecké romské sdružení obstarává i terénní sociální práci, která využívá i sociálně-právní poradenství zajišťované Romským komunitním centrem, kde je k dispozici i externí advokát. Mezi nejčastěji řešená témata patří problémy v oblasti bydlení, trestního práva, sociálních dávek. V letošním školním roce bude otevírat přípravnou třídu pro předškolní děti.

Katka Danyiová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál