Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romové v naší zemi prodělávají své národní obrození

Středoškolská profesorka Eva Samková, jejíž oborem je dějepis, dějiny umění a český jazyk, byla předsedkyní komise při maturitních zkouškách na Romské střední škole sociální.

Jak hodnotíte průběh maturitních zkoušek?
Především musím pochválit perfektní přípravu maturit. Studenti maturovali z českého jazyka, práva, sociální politiky, sociální péče, veřejné správy, romštiny a romistiky, psychologie a anglického jazyka. Některé z těchto předmětů na běžných všeobecně vzdělávacích školách nejsou. Aby student získal vyznamenání, průměr pěti známek nesměl přesáhnout 1,5. Pět žáků z 25 toho dosáhlo. Mezi ostatními už byly poměrně značné rozdíly. Záviselo to na mnoha okolnostech. Naši žáci to mají těžší: oproti českým žákům mají dvojí identitu, cítí se členy české společnosti, českého státu a přitom jsou národnosti romské.
Neštěstím této školy byl nestabilizovaný stav učitelského sboru. Maturanti dostali tři měsíce před koncem studia novou vyučující z češtiny. To je něco naprosto neuvěřitelného. Přesto však profesorka Šílová s nimi dosáhla výjimečných výsledků, které se dají porovnat s gymnazisty, které učí po celé čtyři roky jeden učitel. U dalších předmětů to bylo různé. Studenti však vzali učení velmi poctivě a byli napnutí, jak u maturit dopadnou. Píle u nich není ještě na tak vysoké úrovni jako u vrstevníků, kteří jsou drilovaní několik let. Je nutno přiznat, že jsme mnohdy zvolili mírnější přístup než na státních gymnáziích a při hodnocení jsme brali v úvahu výsledky z celé doby studia. Škola tohoto typu se rozjíždí, a proto je nutno ji podpořit. V budoucnosti už bude třeba přitvrdit a vyžadovat od studentů víc. Čím větší nároky se na ně budou klást, tím víc se jich dostane na vysoké školy.

Jak hodnotíte výsledky maturitních zkoušek?
Romština a romistika, sociální péče a veřejná správa byly výborné. V právu byli maturující slabší. Psychologie byla pro 12 z nich náročná, přesto v zkoušce obstáli dobře. Jsem velmi spokojená s přístupem a snahou maturantů i přístupem vyučujících ke studentům.

Kolik absolventů má za sebou přijímací zkoušky na vysoké školy?
Jedna dívka už se dostala do užšího výběru na romštinu a romistiku na Univerzitě Karlově. Mnozí se hlásí na práva, zřejmě je jim vzorem JUDr. Emil Ščuka, zakladatel školy. V době našeho rozhovoru však ještě neudělali maturitní zkoušku, která je pochopitelně podmínkou připuštění k přijímacím zkouškám na vysoké školy.

Jaký význam má podle vás tato škola pro společnost?
Obrovský. Romové v naší zemi prodělávají své národní obrození. Tak jako bylo nesmírně důležité v 19. století, když vznikaly české školy, tak se domnívám, že stejnou důležitost má, když vznikne škola romská, navíc střední.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál