Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Polemika okolo průzkumu mezi Romy

Docela živou odezvu vyvolala ve veřejnosti informace, že by se v romských komunitách měla zmapovat situace v problémových oblastech. Cílem je získat kvalifikované informace například o tom, jak skutečně vypadá nezaměstnanost v romské populaci.

To znamená informace nejen o počtu nezaměstnaných (v procentech) ale také o tom, koho se nezaměstnanost dotýká nejvíce (které věkové kategorie, kolika mužů, žen), jaká nezaměstnanost převažuje (dlouhodobá, opakovaná) atd. To jsou problémy, o nichž velmi často hovoříme, ale doposud jen v obecné rovině. Podobná výzkumná práce v terénu byla provedena jen ojediněle a jen v některých místech, takže její výsledky jsou nedostačující. A jsme u toho, kdo by takovou práci měl udělat. Vláda pověřila svého zmocněnce pro lidská práva Jana Jařaba, aby vypracoval návrh statistického šetření v romských komunitách, který by poté realizoval Český statistický úřad.
Romští předáci v této souvislosti uvedli, že na tak citlivém statistickém šetření se musejí podílet sami Romové. Námitka je to vcelku oprávněná, ale jde o to, jak vše zajistit technicky a organizačně. A hlavně: jak bude se získanými informacemi naloženo z hlediska ochrany osobních dat a informací? Vše je natolik citlivé, že romští představitelé vyslovují obavy, výhrady a nesouhlas.
Nicméně si zároveň uvědomují obrovský význam získaných kvalifikovaných informací například o tom, jaké jsou lidské zdroje v romském společenství. Chceme-li řešit naše vnitřní záležitosti, pak musíme mít kvalifikované informace o problémech, které se mají stát předmětem řešení. I když se za poslední roky hodně změnilo, pouze seriózní průzkum nám může ukázat, jak vypadá situace ve skutečnosti. Takové práce se musí ujmout odborníci. Zároveň je třeba vyslyšet oprávněné požadavky Romů, kteří se na takovém výzkumu chtějí podílet.
Je třeba také říct, že nepůjde o sčítání Romů, jak se proslýchá. Jednalo by se pouze o určité vzorky náhodně vybraných lidí, kteří budou odpovídat na soubor otázek. Ochrana jejich osobních údajů musí být plně zaručená. Jestliže se takový průzkum má uskutečnit, je třeba jej pečlivě připravit ve spolupráci s těmi, jichž se bude týkat.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál