Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Mezinárodní letní škola 2004

Ve dnech 3. až 10. července se uskutečnila již popáté mezinárodní letní škola, tentokrát na přehradě Orlík. Účastnili se jí mladí Romové z ČR, Slovenska, Švédska, Srbska a Černé Hory, Bosny a Hercegoviny a Holandska. Na Orlíku se potkaly tři romské kultury – Olaši, Sintové i „rumungři“.

Cílem letní školy je představení romských tradic z jednotlivých zemí a návrat k původním hodnotám. Pořádalo ji občanské sdružení Slovo 21, koordinátorkou byla Martina Horvátová, vedoucí tábora Jana Hejkrlíková, asistenty mladí romští vysokoškoláci z ČR.
Program byl zpestřen dopoledními interaktivními semináři, např. Romové v politice, v EU, romské tradice, romská hudba nebo romská mystika. Semináře probíhaly převážně v romském jazyce, neboť dalším cílem pořadatelů bylo pozvednout úlohu a význam romštiny. Mnozí na tábor přijížděli s obavami, jak se s ostatními domluví, ale tato bariéra padla hned po úvodním přivítání, neboť všichni zjistili, jak je jednoduché domlouvat se romsky. Odpoledne patřívala sportovním hrám, nebo pod vedením známé romské umělkyně Lubomíry Oláhové práci s kůží a dřevem, keramikou a malbami na sklo a dřevo.
Každý večer se předvedli účastníci z některé země s programem, který se snažil co nejvíce vystihnout tamní romské tradice.
Na závěr tábora se konala vernisáž výrobků, které mladí Romové sami zhotovili a po ní následovala romská zábava.

Roman Dubnický

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál