Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Přibyla žádná slušná společnost nemůže přijmout

I já se přidávám k Michalu Pavlatovi a Janu Rejžkovi a plně souhlasím s jejich výhradami vůči jmenování Pavla Přibyla vedoucím Úřadu vlády ČR. Vůbec to nepokládám za nošení dříví do lesa, protože takové volání by se mělo ozývat ze všech stran do té doby, než se ztratí někam mimo státní sféru.

Jeho jmenování do vysoké státní funkce je výsměchem všemu, co verbálně přiznávají i ti, kteří mají taková jmenování na svědomí, je výsměchem veškeré morálce a bezpříkladnou arogancí vůči všem slušným lidem v naší společnosti, kteří usilují o nápravu poměrů z komunistických časů.
Taková volání se musí nejvíce ozývat právě teď, kdy jsme byli přinuceni mít za premiéra člověka, který nemá žádnou vnímavost pro reflexi minulých nechutných jevů, a kterému nic neříká amorálnost těchto individuí, která se znovu dostávají k moci a jsou těmito jmenováními rehabilitována. Nový premiér tím, doufám nevědomky, současně dává zelenou metodám a způsobu jednání, které tito lidé uskutečňovali v předlistopadové době. To je nejen smutné, ale i nebezpečné. Zvláště, když prohlašuje, že on s tím problém nemá. Musíme si na něj dát větší pozor. My s tím problém máme!
Přibyl na všeobecné výhrady vůči své osobě odpovídá, že žijeme v právním státě a že ctí zákony, ideologie jsou mu cizí. Hloupěji už odpovědět ani nemohl. Nikdo mu v právním státě nebrání, aby konal, co umí, např. šlapal chodník jako řadový policista. Proč má zrovna zastávat funkci, kde se rozhoduje o mnohém? Být na jeho místě, právním státem bych se neoháněl. Pan Přibyl jistě něco ví o spoustě doktorů a jiných vědců, kterým právě ta ideologie neumožnila dělat nic jiného než topiče v kotelnách (když se podařilo).
Dosti na tom, když jsem musel jako člen Rady vlády pro lidská práva sedět vedle persony podobné Přibylovi – Petra Ibla, jenž jako náměstek ministra vnitra byl automaticky také členem Rady. O jeho temné minulosti víme již dosti. Snesl jsem to jen s ohledem na Petra Uhla, který byl tehdy jejím předsedou a jemuž jsem nemínil dělat příliš problémy. Udělal jsem chybu.
Dosti na tom, že tento Petr Ibl se stal poslancem a dokonce předsedou klubu poslanců sociální demokracie k jejich všeobecné hanbě.
Dnes jsem členem Rady vlády pro záležitosti Romů a ta, jako všechny podobné, je při Úřadu vlády ČR, jemuž má šéfovat nebo snad už šéfuje, tento Přibyl.
Nabízejí se další souvislosti: jestliže premiér a tím i jeho vláda rehabilituje zlořády komunismu prostřednictvím podpory pacholka, který je prováděl, jakou k ní můžeme mít důvěru – myslí své jiné současné programy upřímně? Na příklad program integrace Romů do společnosti? Jestliže Přibyl zůstane, je i reálnost tohoto programu velmi malá.
Než vyjde další číslo Romano hangos, budeme už vědět, jak to s naší demokracií vypadá!

Karel Holomek

V době naší uzávěrky se Pavel Přibyl rozhodl, že odstoupí z Úřadu vlády ČR.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál