Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Klára Veselá-Samková již nezastupuje Červeňákovy

PRAHA – Advokátka Klára Veselá-Samková po jedenácti letech už nebude zastupovat romskou rodinu Červeňákových z Ústí nad Labem. Má strach z nacionálně orientovaných skupin. „Cítím se být profesně i osobně ohrožena,“ tvrdí.

Dopisem z 12. srpna vypověděla rodině plnou moc, kterou jí udělila ve věci žaloby na ochranu osobnosti proti městu Ústí nad Labem. Rodina Červeňákových se s městem Ústí soudí o osm milionů jako odškodné za vystěhování na Slovensko v roce 1993.
„Hon na mne znamená jediné: přípravu na volební boj, kdy negativní politická kampaň proti mým klientům a proti mně má povznést místní politiky do křesel. Politické poměry v Ústí nad Labem jsou takové, že se v tomto regionu pro mé klienty nelze domoci spravedlivosti,“ uvedla advokátka.
Před rokem byla obhájkyně Červeňákových navržena, aby se stala soudkyní Ústavního soudu. Nakonec tuto funkci nezískala. Podle ní ji tenkrát výrazně poškodil politický tlak vyvíjený v souvislosti s kauzou Červeňákových. „Byla jsem senátorem Doubravou obviněna z účasti na kriminálním chování. Přímo na půdě Senátu mě osočil ze svého vydírání,“ uvedla.
„Já jsem skutečně vystupoval proti jejímu jmenování, ale bylo to proto, že jsem ji nepovažoval za vhodného člověka. Její soudní kauzy mě prostě nepřesvědčily, že je schopnou právničkou,“ řekl ústecký senátor Jaroslav Doubrava.
„Rozhodně jsem ji neosočil z vydírání. Faktem je, že den před projednáváním jejího navržení v Senátu jsem měl anonymní telefonát. Bylo mi řečeno, že pokud mám rád své auto, nemám proti Kláře Veselé-Samkové vystupovat.“
Advokátka se nabídla, že pokud Červeňákovi budou mít nyní zájem, požádá, aby jim Česká advokátní komora určila advokáta, který by je vzhledem k jejich sociálnímu postavení bezplatně zastupoval.

Jak se kauza vyvíjela?
11. 2. 1993 – Margita Červeňáková žádá o materiální pomoc město Ústí při stěhování rodiny na Slovensko
24. 2. 1993 – Červeňákovi se odstěhovali na Slovensko, protože jim v Ústí údajně vyhrožovali jiní Romové. Nákladní vagon a jízdenky zaplatil magistrát v Ústí nad Labem 23. 3. 1993 – Obecní úřad ve Chminianských Jakubovanech vystavuje početné rodině Červeňákových potvrzení, že pro ně není v obci bydlení ani práce, v březnu se vracejí zpět do Ústí nad Labem
květen 1993 – Klára Samková se stává advokátkou Červeňákových, podána žaloba na město Ústí, Červeňákovi se domáhají původních bytů
17. 9. 1993 – primátor Lukáš Mašín sděluje, že nebyly řádným způsobem převzaty od Červeňákových byty, musí jim proto zajistit náhradní ubytování
listopad 1993 – Červeňákovi se stěhují do bytů v Předlicích
leden 1996 – Červeňákovi podali ústavní stížnost proti délce jejich občanskoprávního řízení z roku 1993 a žalobu proti městu o osm milionů
27. 6. 2001 – padl rozsudek krajského soudu v neprospěch Červeňákových
27. 8. 2002 – Štrasburský soud pro lidská práva rozhodl o přijatelnosti některých bodů žaloby Červeňákových
26. 5. 2003 – dohoda o vyrovnání mezi ČR a Červeňákovými ve výši 900 tisíc Kč
5. 8. 2004 – město Ústí podalo návrh na pokračování v řízení v kauze z ledna 1996

Katka Danyiová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál