Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Evropské romské fórum si zvolilo vedení

Registrací statutu u štrasburského soudu byla završena práce na ustavení Evropského romského fóra (ERF). Plénum zakladatelů přijalo usnesení k volbě předsednictva, které bude dále pracovat na tvorbě programu, organizačních a koncepčních záležitostech.

Prezidentem ERF se stal Rudko Kawczynski, představitel mezinárodní romské organizace Roma National Congress (RNC), viceprezidentem Stanislaw Stankiewicz, reprezentující International Romani Union (IRU), viceprezidentkou pro záležitosti romských žen Soraya Post ze Švédska, generálním tajemníkem Nezdet Mustafa z Makedonie a hospodářem Gheorghe Raducanu z Rumunska.
Vytvořením ERF se Romům umožňuje zapojení do evropských struktur a začlenění do evropského integračního procesu. Poprvé v historii zaujali romští představitelé místo jako partneři na mezinárodní úrovni. Ve spolupráci s Radou Evropy a dalšími mezinárodními institucemi se podařilo naplnit výzvu finské prezidentky Tarji Halonen, která před třemi lety vyzvala evropské orgány a instituce, aby respektovaly Romy jako příslušníky evropské populace a umožnily jim účast na řešení svých záležitostí a potřeb v evropském kontextu.
Proces vytváření ERF byl velice náročný, protože zatím nikdy se neřešily specifické problémy Romů na mezinárodní úrovni tímto způsobem. Pod vedením Anne Marie Nyrros, finské velvyslankyně při RE, se všechny úkoly podařilo splnit díky obrovskému úsilí všech zúčastněných (Výbor ministrů Rady Evropy, Direktorát sociálních záležitostí, RNC, IRU, OSCE).
Další práce bude směřovat k tomu, aby v jednotlivých zemích zvolili do pléna ERF delegáty, kteří se stanou zástupci romských komunit. Jde o mimořádně složitý úkol zejména po organizační stránce. Očekává se při tom pomoc ze strany OSCE, která má v této oblasti nejen velké zkušenosti, ale také mandát pozorovatele při uskutečňování voleb.
Pro Romy v České republice to znamená co nejdříve vytvořit zastřešující organizaci, která bude volbu zástupců pro plénum ERF zajišťovat. Je to velice složitý úkol zejména proto, že situace v romském nevládním sektoru je nepřehledná a předáci romských organizací doposud nenašli cestu ke spolupráci. Vznik Romského parlamentu v ČR je příležitostí ke změně. Nicméně kritické hlasy naznačují, že je nutné některým představitelům romských organizací vysvětlit, že „staré časy“ jsou již minulostí a je třeba vstoupit do nové etapy vývoje. Evropské romské fórum je naší novou šancí pro budoucnost.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál