Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Bůh mluví romsky

Posledních deset let jsem sloužil v dětském klubu, kam chodily ze dvou třetin romské děti. Bůh mi k nim dal zvláštní vztah a probudil ve mně touhu se jim nějak přiblížit. Po několika letech mi otevřel dveře do jejich rodin.

Začal jsem mít čím dál větší zájem naučit se romsky. Před dvěma lety se mi naskytla příležitost. Jeden gádžo (tzn. Nerom), který zná velmi dobře Romy i jejich kulturu, nabídl, že uspořádá kurz a bude nás učit podle učebnice Romaňi čhib z nakladatelství Fortuna. A musím říct, že za rok jsem se naučil docela obstojně, takže mi zbývalo začít jen mluvit. S romskými dětmi si moc nepokecáte, protože většinou umějí kromě nadávek jen pár slov. Záleží na tom, jestli se u nich doma mluví česky nebo romsky. Ale s dospělými jsem nakonec překonal stud a (sice s chybami, avšak přece) mluvím.
Můj hlavní zájem se soustředil na Boží slovo v romštině. Jaký bude mít náboj a jakou podobu? Na co Romové v evangeliu zabírají? Co je oslovuje? Jaký je Rom stvořený k Božímu obrazu? Jaký je romský sbor?
Zjistil jsem, že existují části Bible přeložené do slovenské romštiny, kterou mluví Rumungrové, k nimž patří většina našich Romů. Dr. Oláh přeložil Janovo evangelium a Skutky apoštolů. Kromě toho vyšly také jednotlivé biblické příběhy v knížce i na kazetě pod názvem O Del vakerel ke peskere čhave. K dostání je v České biblické společnosti dnes už jen ta kazeta – česky a romsky pěkně navyprávěné příběhy z Genesis. Obdivuji nadšení Dr. Oláha a dalších jeho spolupracovníků...
Co ovšem každého Roma oslovuje, jsou písně. (Když jsem jednou pustil dětem kazetu Vaš tuke 2 z Brna, nestačila ještě zaznít slova a už se seběhly kolem kazeťáku: To je cigánský, dej to nahlas. Kdes to vzal?) A existuje několik křesťanských kapel, např. Čačo dživipen v Košicích a Penúel v Plzni, které skládají pěkné vlastní chvály a evangelizační písně. Je velmi zajímavé, na co kladou Romové důraz. Objevují se v nich znovu některé pravdy. Například:
- Bůh žije v nás, věřících, a mění náš život.
- Jsme Boží církev a Bůh je s námi.
- Syrový popis Ježíšovy smrti za nás a jeho věta Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí!
- Odevzdej svůj život Pánu, aby ses s ním na konci života setkal. a Neodcházej do světa, protože svět klame.
Nejvíc se mi v tomto ohledu líbí písně ze zahraničí, které jsou mezi Romy dost rozšířené, ale nikdo pořádně neví, odkud jsou. Není to slovenská romština, ale spíš je podobná olašské. Někdo říká, že jsou z Kanady, někdo ze Švédska a někdo z Ruska. Je škoda, že většina Romů těm písním nerozumí na sto procent. Jejich texty jsou v podstatě kázání.
Na závěr bych chtěl ještě poznamenat, že očekávám zájem mezi Romy o chvály a nahrávky v jejich jazyce. Přitom je téměř nemožné sehnat je oficiální cestou např. skrze distributory křesťanské hudby. Doufám, že se podaří zlepšit. Taky věřím, že k evangelizaci bude dobré překládat romské písně a vytvářet dvojjazyčné texty. Hlavně proto, že všichni Romové (např. děti) nemluví dobře romsky. Nebyl by na škodu ani romský zpěvník. My gádžové můžeme bratřím Romům v lecčem pomoct.

Daniel Němec, Armáda spásy Praha
email: daniel.nemec@centrum.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál