Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Až nová vláda rozhodne o Agentuře

Dne 19. července zasedala mimořádně Rada vlády pro záležitosti romské komunity s jediným bodem programu: vypořádání se s připomínkami ke studii proveditelnosti Agentury.

Tato studie měla být koncem července předložena vládě k přijetí Agentury jako institutu, který by měl zabezpečovat reálné naplňování programu integrace Romů do společnosti se zvláštním důrazem položeným na včleňování Romů do společnosti ve všech jejich sférách. Používá se k tomu odborný termín „eliminace sociálního vyloučení Romů“.
Kvůli nepřítomnosti deseti romských členů Rady ze čtrnácti nebyla schopna usnášení, a proto návrh nemohl být ani schválen. Proto bude studie předložena zřejmě až nově utvořené vládě. Bude-li to dobré nebo špatné, se teprve ukáže. Návrh bude znovu projednáván na zářijovém zasedání Rady.
Nezbývá než se smutkem konstatovat, že velkohubá ujišťování mnohých romských členů Rady, jak jim jde o zlepšování situace Romů ve společnosti nestačí, když nemohou učinit ani to málo a účastnit se rozhodujícího zasedání. Vládní členové Rady byli přítomni v plném počtu, včetně jednoho náměstka ministryně a dvou náměstkyň mistrů.
(kh)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál