Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  co ohrožuje naše děti

Klimatoterapie

Klimatoterapie spočívá v léčebném využívání příznivých vlivů okolního prostředí na zlepšení zdravotního stavu člověka. Těchto vlivů je mnoho: čistota ovzduší, stabilita fyzikálních faktorů v okolním prostředí (teplo, sluneční svit, vlhkost vzduchu, proudění a síla větru), stabilita chemických prvků v ovzduší a vyloučení škodlivých látek (chemikálie vylučované do okolního vzduchu v průmyslových oblastech, v místech zamořených výfukovými plyny z aut, produkty spalování), nadměrné množství prachu.
Patří sem také látky, které nazýváme alergeny, které mohou u vnímavých a zdravotně oslabených lidí (zejména dětí) vyvolat alergická onemocnění. To znamená hlavně průduškové astma, sennou rýmu, ekzémy, ale i další nemoci, které mohou člověka obtěžovat po celý život. Jde například o dlouhotrvající rýmy a kašle, které neustupují po běžných lécích a pokud ustoupí, tak se brzy opět vracejí. Náleží sem také opakované a neustupující záněty vedlejších nosních dutin, hrtanu, průdušnice, průdušek, opakované záněty plic apod.

Kde klimatoterapii využívají?

Hlavně v léčebnách a lázních – zařízeních, která vznikla nebo byla postavena v místech, kde byl příznivý vliv okolí na zdraví vědecky dokázán. Změny podnebí, tj. klimatu, vyvolávají u nemocného proces vedoucí k vyšší kvalitě obranyschopnosti organismu – tedy zvyšování odolnosti proti nemocem nejen po dobu působení nového prostředí, ale i po návratu zpět do prostředí plného škodlivin. K tomu, aby se dosáhlo zvýšené odolnosti je třeba, aby pobyt ve zdravém prostředí trval minimálně čtyři týdny, nejlépe však osm týdnů. Za tuto dobu se podaří v těle pacienta přeladit mechanismy sloužící k obraně na vyšší úroveň. Dodržení délky pobytu v novém prostředí je nutné ať se jedná o pobyty v horách, u moře nebo jinde. Pokud je pobyt kratší než čtyři týdny, jde o rekreaci, a ne o léčebný pobyt.
K léčebným pobytům dětí slouží již více než 70 let i léčebny CH. G. Masarykové v Bukovanech u Orlické přehrady. Na jejich výsledcích se můžeme o předchozím tvrzení přesvědčit: při sledování znečišťujících látek v ovzduší byly největší naměřené koncentrace nejznámějších škodlivin (oxidy síry a oxidy dusíku) za nejnepříznivějších okolností asi 10krát menší (většinou však až 20krát a více) než ve městech a prašnost prostředí byla prakticky nulová.
Pokud jde o zdravotní stav dětí, které byly opakovaně v bukovanské léčebně, došlo u 90 procent pacientů k minimálně půl roku trvajícímu ústupu potíží a v dalším období byly tyto děti nemocné méně často a nemoc probíhala lehčeji. Při opakování léčebných pobytů se tyto výsledky opět zlepšovaly.

Příště se dozvíte podrobněji o tom, jak to v léčebně chodí, jak léčebný pobyt probíhá.

MUDr. Jiří Láznička

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál