Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vyjádření kompetentních osob

RNDr. Josef Kaštil
obchodní náměstek Správy nemovitostí Olomouc, a. s.

Byty v Přichystalově ulici 70 jsou byty první kategorie, v žádném případě se nejedná o holobyty. V domě, který se svým dispozičním řešením podobá spíš ubytovně, je na 70 bytových jednotek. Nejprve v něm byla kasárna pro sovětská vojska, poté byly byty přiděleny v r. 1992 amnestovaným lidem a tak postupně získal nechvalnou pověst. I teď jsou někteří nájemníci, kteří mají nájemní smlouvy, ve výkonu trestu. Někteří měli v minulosti problémy s bydlením, jiní žijí v neúnosných podmínkách a my jim dáváme možnost bydlet. Nájemní smlouva je na půl roku a prodlužuje se podle toho, jak se lidé chovají. Někteří mají smlouvu na dobu určitou a jiní ve formě tzv. exekutorského zápisu.

Neustále dostáváme stížnosti od slušnějších obyvatel. Stěžují si na hluk, nepořádek, ničení veřejných prostor atd. Proto jsme jim chtěli jako pronajímatelé kamerovým systémem pomoci a zaručit jim, aby nebyli obtěžováni sousedy, kteří si své povinnosti neplní. Přestože je zde ostraha, za niž naše společnost ročně platí 300 000 Kč, situace se v domě nezlepšila. Na kamerový systém jsme si nechali udělat právní posouzení v advokátní kanceláři. Při schvalování instalace kamer byla Rada města Olomouce.
Na vstupních prostorách je upozornění, že objekt je střežen průmyslovými kamerami. Ty jsou umístěné ve veřejných prostorách. Každý týden si od pracovníků bezpečnostní agentury necháváme zpracovat kamerové záznamy o tom, kdo se jak chová. Rvačky, hádky, kudly jsou tam zcela na denním i nočním pořádku. Obyvatelé o kamerách vědí. Někteří nájemníci ve smlouvách ještě nemají bod, že souhlasí s umístěním kamer. Proč by s nimi měli nesouhlasit? Nechápu, jak by měly kamery lidi omezovat, když jdou po chodbě s nákupními taškami a zahnou do svého bytu.
Nestalo se, že by to někomu vadilo. Samozřejmě stěžovat si mohou ti nájemníci, kteří mají pocit, že jim kamerový systém něco bere a kteří se v domě nechovají v rozporu s dobrými mravy.. Od slušných nájemníků jsme však žádné stížnosti neobdrželi. Chceme znát viníky a neprodloužit s nimi nájemní smlouvu. Místo nich mohou bydlet lidé, kteří budou akceptovat domovní řád.
Kamery jsou součástí výchovného prvku. Lidé zkrá tka musí vědět, že nesmí kopnout do prosklených dveří, že nesmí obtěžovat druhé. Problém romského bydlení v Olomouci vidím v tom, že tady chybí silné romské zastoupení. A to je chyba, na kterou doplácí sami Romové.
Nebudeme dělat nic, co je v rozporu se zákonem. Pokud někdo bude tvrdit, že jsou v domě instalací kamer porušována nějaká práva, podá trestní oznámení a soud rozhodne v jeho prospěch, kamery odstraníme. Podle mne je ale kamerový systém jedninou možností, jak ukončit atmosféru strachu v tomto domě.

PhDr. Pavla Nachtmannová,
poradkyně pro národnostní menšiny města Olomouc

V tomto domě nežijí jenom Romové. Žije tam smíšená komunita 40 českých a 33 romských rodin (obyvatelé uvádí 60 rodin romských, 20 českých, pozn. red.). Jedná se o byty pro lidi v krizové sociální tísni.
Kamerový systém je podle Správy nemovitostí Olomouc, a. s., která dům spravuje, v domě nainstalován především na ochranu majetku statutárního města Olomouc. Mně se však jeho zřízení nelíbilo už od samého začátku. V podstatě se tam denodenně dělají zápisy o tom, co se v domě děje: nepořádek, rušení klidu, ničení zámků, dveří atd. Osobně si nedovedu představit, že bych jako člověk bydlela pod dohledem kamer. Kamery byly zavedeny v závěru minulého roku v rámci projektu prevence kriminality města Olomouce z roku 2002. V rámci tohoto projektu získalo město 300 000 korun na kamerový systém, do něhož vedení města vložilo 50 000 korun.
Dostáváme od Romů na kamerový systém stížnosti. Dokonce sepsali petici, ale zatím nepřišla žádná odezva. Z pozice magistrátní úřednice to mohu prezentovat jen na poradě u mého nadřízeného. To jsem udělala, ale nevím, jak si poradil.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál