Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba vydala knihu o lidské rodině

Skutečné příběhy dětského vojáka z Rwandy, mladé dívky ze Zimbabwe, kterou osud přinutil starat se o mladší sourozence, a kambodžské ženy nakažené virem HIV českým čtenářům zprostředkovává ve své knize Slyšíte nás? ředitelka UNICEF Česká republika Pavla Gomba. Příběhy doprovázejí snímky několika světových fotografů a také básně, jejichž autorkou je spisovatelka Opal Palmer Adisa.

Knize při křtu minulý týden popřály hodně štěstí kmotry Jiřina Jirásková, Liběna Rochová a Viktorie Špidlová. Autorka ve své publikační činnosti čerpá ze zkušeností s mezinárodními humanitárními a rozvojovými programy a především z mnoha cest do rozvojových zemích Afriky a Asie. „Přestože se šest miliard dnes žijících lidských jedinců liší barvou kůže, zvyklostmi a vyznávanými hodnotami, my všichni sdílíme společné genetické dědictví, které významně ovlivňuje naše zařazení a chování ve velké lidské rodině. Přežití v dnešním propojeném světě stále více závisí na tom, do jaké míry jsou jednotliví členové lidské rodiny schopni respektovat názory a hodnoty, které jsou často podstatně odlišné od jejich vlastních,“ láká ke čtení „hlasů vzdálených a slabých“ obálka. „Na tom, co uděláte, až dočtete tuto knihu, mohou záviset osudy mnoha tisíců dětí.“ Z každého prodaného výtisku knihy Slyšíte nás? bude desetikoruna věnována na podporu vzdělávacích programů Dětského fondu OSN.
UNICEF je zároveň jedinou organizací OSN, která není financována z rozpočtu OSN – proto vyzývá veřejnost k další pomoci. Jednou z možností je koupě pohlednice: ta udělá radost jak příjemci, tak dítěti, kterému její nákup pomůže. Ale také kapesní diáře, kalendáře, alba, dopisní papíry, puzzle, hrnečky nebo například trička mohou pomoci shromáždit prostředky potřebné na koupi moskytiéry, přeočkování dítěte proti nebezpečným nemocem nebo nákup učebních pomůcek pro celou třídu.
Dalším z projektů na pomoc dětem je nabídka tzv. adopce panenky. Díky očkovacím programům UNICEF se každoročně podaří v rozvojových zemích zachránit před smrtí z důvodu smrtelných chorob téměř tři miliony dětí ve věku do pěti let. Zachráněné děti ale tvoří pouze polovinu všech, které je třeba ročně očkováním imunizovat. Proto vznikl projekt s mottem Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Do něj se může každý zapojit buď tvorbou panenky anebo nákupem (adopcí) zhotovené panenky za 600 korun. Ty představují náklady na očkování jednoho dítěte v rozvojových zemích proti šesti smrtelným dětským chorobám – spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně.

Jana Sobotková
www.ecn.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál