Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Pořad Bez imunity – Volby 2002

Poslední pořad volebních stran v televizi na téma Bohatí chudí, nezaměstnanost mne naplnil beznadějí. Upřímně mně bylo líto moderátora pana Pokorného. S takovým materiálem pracovat – to je zoufalost sama. Když si představím, že toto je výkvět naší volební nabídky, jímá mne děs. Mezi účastníky panelu, natož mezi těmi, co měli klást otázky, nebyl nikdo, kdo by byl schopen k tématu říci něco podstatného. Vzájemné osočování mezi poslanci parlamentních stran beru jako předvolební folklor. Výčitky diskutérů z pódia bych bral, kdyby aspoň někdo z nich přišel s něčím rozumným. Nic, absolutně nic. Bída – a nuda!

Mrzí mne to dvojnásob, že za ROI tam byl její předseda pan Štefan Ličartovský a ani on nedokázal říci něco k věci. Trpěl jsem také za něho. Kolik asi získal hlasů? Tohle je přece téma romských vůdců, to přece ovládají!
Dověděli jsme se, že vláda soc. demokracie může za vysokou nezaměstnanost, že se za její vlády zvýšila z 6 na 9 procent. Nesmysl!
Dověděli jsme se z úst poslance Janečka (Koalice), že vysokou nezaměstnaností je vinna smluvní opozice soc. dem. a ODS. To je opět nesmysl, i když smluvní opozice je fialový hnus v mnoha směrech, ale za tohle nemůže.
Dověděli jsme se mnoho dalších nesmyslů: že nezaměstnanost se už týká i někoho jiného než Romů právě teď, že se vyváží z EU, že tu schází veřejná a výkonná kontrola vlády, jako by kontrola mohla něco změnit na míře nezaměstnanosti. Polovina diskuze se týkala docela jiných věcí, které snad ani vzdáleně nesouvisejí s bídou a nezaměstnaností. Ani se nedivím panu Pokornému, že ke konci zcela rezignoval na oprávněný a přísný požadavek držet se tématu a už se jen snažil důstojně dovést diskuzi ke konci.
Není mým úkolem vysvětlovat, co je aktivní politika zaměstnanosti, o změně struktury hospodářství, které tu nepochybně hraje svoji roli, o skryté diskriminaci Romů i jejich dalších handicapech, které se nemění a zůstávají stejné a stejné zůstávají i poměry nezaměstnaných Romů a Neromů, o tom, že na nezaměstnanost založily předcházející vlády a že i ODS na tom nese stejnou, ne-li větší vinu než soc. dem., o tom, že podstata věci je ve vytváření pracovních příležitostí, v rozvoji krajiny, ekologie aj. Vše od toho pochází.
Mým úkolem je poukázat pouze na fakt, že mně přítomní aktéři diskuze, současní i potenciálně budoucí, nepřesvědčili o svých schopnostech dobře vést věci veřejné. Smutné!
Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál