Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Le Tibinoskro barvaľipen I. (paramisi)

Andro cikno gavoro maškar o uče veša, maškar o uče verchi dživlas jekh čori romaňi fajta. Ando kher has but čhavore, a bari bokh. Savore pes bares rado dikhenas, sar len e daj vičhinlas ki o chaben o čhavore avenas savore serendar, sar cikne kachňora. Sar nahas so te tavel ta e daj len delas ča gruľi šupaha u varekana aňi nachanas ba nahas so. Rači sar o čhavore džanas te sovel o dad la daha phagernas o šere, so len dena aver džives, the pal tajsaskro te chal. Nahas so, aľe o Deloro lenge furt varesar šigitinlas. O čhavore baronas avri čorikanes, aľe andro sascipen u sar dobaronas, ta jekh pal aver pes lenas the džanas andro svetos. Avľas e šora the pro nekhterneder čhavo, pro Tibis. Has avers sar leske phrala, has leske biš berš, has zoralo ikešno, kale balengro, učo murš. Richtinlas pes pro drom andro svetos, sar leske leskri daj pačarlas pro drom, andro dikhlo šuki cipa pal o maro, ta o apsa latar rinkom čiľanas. O Tibis la pohladkindža pal o muj the asabnaha lake phendža: „Mamo madara palma, som bučakro manuš, love zarodava, the tuke vareso cinava.“ E daj nadžanelas či leske te pačal abo na. O Tibis savoren čumidľa, iľa o gombos, the diňa pes avri pro drom andro svetos.

Sar avka phirlas bujdošinlas has leske phares pro jilo, ciňisaľolas pes leske pal o fajtos, aľe has the rado kaj prindžanel o svetos. Sar chaľa upre e cipa pal o maro, ta phendža peske: „Mušinav mange te rakhel buči kaj te zarodav love pro chaben, the pro drom.“ Phirlas upre tele, phučkerlas, aľe buči našči rakhelas. Le Tibis ňikhaj nakamenas vaš oda hoj hino kalo Rom. Sar avka phirlas pal o svetos bokhalo trušalo, doavľa dži ki o moros. Radoscaha thodža o vasta andro paňi the phendža peske: „Devla miro dži kaj man oda dochudľom. Mire phrala mekh adaj nahas.“ Dikhelas andro paňi kanelas te džanel so les užarel.
O džives pes taľindža la račaha u o Tibis doavľa andro foros. Odoj, ačhenas pro paňi pherdo bare šifi. Čudaľinlas pes kaj odoj hin všeľijaka manuša, šunlas lendar všeľijaka dumi. Savore džanas andro pristavos, the jov džalas oja sera. Taľindža pes namorňikoha, nadžanela sar leha te vakerel, ta sikhadža leske o vasta, hoj kamel te kerel buči, the thodža o angušt andro muj, hoj hino bokhalo. O namorňikos diňa te asal, chudľa les phikestar, the penel leske: „No av manca tu kalo muj.“ Sar doavle pre šifa ta o namorňikos vakerdža le kapitanoha u jov les iľa andre buči. Avka pes le Tibistar ačhľa namorňikos. Has oda pharo dživipen, phari buči, pharo maro, aľe o Tibis pes nadelas, hijaba has la bučatar phagerdo murdardo, nadelas pre peste ňič te džanel, kerelas tosarastar ande rat. Prindžarlas neve fori, sikhľolas neve dumi, pre šifa les moneki rado dikhenas. Andre romaňi čhib thodža

Gejza Horváth
(dureder dujtovar)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál