Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  UNICEF: Děti do válek nepatří

Otázkou zneužívání dětí ve válečných konfliktech se na svém výročním shromáždění zabývala Rada bezpečnosti OSN. Šéfka UNICEF Carol Bellamy při tom vyzvala členy Rady bezpečnosti, aby hledali tvrdší postupy k zamezení těchto praktik, aby nedocházelo k využívání dětí jako vojáků, k jejich zabíjení a mrzačení, k únosům, útokům na školy a sexuálnímu násilí.

Libérie: odhadem patnáct tisíc dětských vojáků. Sierra Leone: sexuální obtěžování včetně znásilňování, mučení a sexuálního otroctví v každé šesté vysídlené domácnosti, (pozn. red. jejíž členové jsou de facto uprchlíci ve své vlastní zemi). To je jen část hrozivých statistik, které UNICEF zveřejňuje. „Od Konga k Libérii, od Srí Lanky po Kolumbii, všude dívky a chlapci stále trpí brutalitou války,“ komentuje situaci Carol Bellamy. „Když jsou v sázce životy a základní práva dětí, není možné mlčet,“ dodává. Bellamy upozornila ještě na další děsivý způsob zneužívání dětí v konfliktech: totiž na běžné zaměřování se na dívky a jejich sexuální vykořisťování od znásilnění přes prostituci, prodávání, nucené těhotenství až po sexuální otroctví. „Nedávno jsem se vrátila z Demokratické republiky Kongo, kde jsem viděla devastující vliv sexuálního násilí. Navštívila jsem nemocnice s řadami a řadami postelí plných dívek a žen, které utrpěly nejhorší zranění znásilněním. V uplynulém roce jsme znova viděli, že znásilnění se používá jako válečná zbraň a jako prostředek k tomu, jak terorizovat a ničit komunity.“
Dětský fond OSN – UNICEF je největší světovou organizací, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Založen byl v roce 1946, původně pro pomoc dětem postiženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 se stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa. Největší část pomoci směřuje tam, kde je situace dětí nejtíživější; dnes působí ve 161 zemích a oblastech světa.

Jana Sobotková
www.ecn.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál