Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail



  Anketa

V polovině ledna, při návratu z ranního nákupu, byl před vchodem do domu napaden šéfredaktor Respektu Tomáš Němeček. Při této příležitosti jsme se zeptali:

1. Ohrožuje novináře jejich profese?
2. Myslíte si, že česká společnost chápe důsledky útoku na svobodu slova?

Mgr. Jolana Novotná,
Litomyšl, překladatelka
1. Pamatuji si na zážitek z Washingtonu. Při procházce jsem narazila na podivné skleněné jehlany popsané jmény. Přišlo mi to zvláštní, a tak jsem pátrala, komu ta jména patří. Byli to novináři a novinářky, kteří zemřeli při výkonu své profese. Naskočila mi husí kůže. Do té doby jsem si novinařinu se smrtí nespojovala. Tenkrát jsem si říkala „zlatý Čechy“. U nás se nic takového nemůže stát. Od té doby uplynulo skoro deset let a vzdálenost od agrese k fatálnímu útoku se pro české novináře nebezpečně zmenšila. Ne pro ty, kteří píší o hnojení zahrádek, samozřejmě. I když o kydání hnoje v tomto případě také jde.
2. Česká společnost je široký pojem. Soudy se jednotlivými případy zabývají, politici o nich mluví, novináři bijí na poplach. A „lid“? Sedí u televize a nechá si zmlácení žurnalisty v teple domova hezky zblízka zprostředkovat. Včetně komentáře soudců, politiků, novinářů. A pak přepne na další kanál a nechá si zmlácení žurnalisty v teple domova zase hezky zblízka zprostředkovat. Včetně komentáře soudců, politiků, novinářů. Taková je svoboda slova: záplava informací, kterou už ani nevnímáme, ani se v ní neorientujeme. A pokud ano, jaksi nezbývá energie k činu.

Marie Volhejnová,
Ústí nad Labem, důchodkyně
1. Je to každopádně rizikové povolání a novinář by si toho měl být vědom.
2. Pokud nemá novinář pravdu, mělo by se jeho tvrzení veřejně vyvrátit, nikoliv ho trestat ranami a výhružkami. V případě, že však má pravdu, měla by se společnost o kauzu zajímat a pochopit, že v demokracii se lidé takto nechovají.

Jana Sobotková,
Brno, novinářka
1. Novinář se může snadno dostat do situace, kdy pro něj jeho práce ohrožením je, a nemusí jít jen o válečné reportéry. Začnuli se zajímat například o neprůhledné aktivity významných politiků nebo o činnost pravicových extrémistů, musím předem počítat s určitými nesympatiemi z jejich strany. Osobně jsem se zatím naštěstí setkala s jen velmi mírnou formou násilí ve druhém jmenovaném příkladu.
2. Přestože se domnívám, že společenská nebezpečnost jakýchkoli útoků na novináře je u nás podceňována, máme oproti mnoha zemím stále ještě alespoň jednu výhodu: jako společensky nebezpečné snad není posuzované (a podle toho trestané) samotné objektivní psaní.

Mgr. Helena Rychlíková,
Praha, lektorka
1. Ano, ohrožuje.
2. Nemyslím si, že by česká společnost věnovala této kauze pozornost.

Magdaléna Kolaříková,
Prostějov, zdravotní sestra
1. Novináři jsou bezpochyby vystavováni riziku.
2. Dle mého názoru bylo případu napadení Němečka v médiích věnováno hodně pozornosti a česká společnost by si měla být důsledků vědomá.

Petr Dokoupil,
Hodonín, obchodní cestující
1. Novináři vykonávají povolání jako kdokoli jiný.
2. Nechápu, proč by se česká společnost měla zajímat o tento bezvýznamný útok. Vždyť to není ojedinělé, kdy jsou běžně přepadáváni lidé na ulici.

Připravila Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledávání



Radioľurnál

Radioľurnál