Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Na Střední policejní škole MV probíhá další přípravný kurz

Brno (gh) – Už osmý přípravný kurz pro občany národnostních menšin k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie ČR zorganizovala Střední policejní škola MV v Brně. Do kurzu se přihlásilo devět zájemců, nastoupilo pouze osm. Kurz bude ukončen 31. ledna 2004.

Cílem projektu je pomoci uchazečům vytvořit předpoklady pro úspěšné vykonání přijímacího řízení k Policii ČR. V průběhu kurzu se klade důraz především na fyzickou a psychickou přípravu.
Už nyní se připravuje další kurz, zájemci mohou podat žádost nejpozději do konce května. Další běh bude zahájen v době školních prázdnin.
Zájemci musí splňovat následující podmínky pro zařazení do kurzu:
Uchazeč splňuje podmínky pro přijetí do služebního poměru dle § 3 zák. č. 186/92 Sb. Do služebního poměru může být dle tohoto zákona přijat bezúhonný občan ČR starší 18 let, který splňuje kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon funkce, do které má být ustanoven (výjimku lze učinit pouze na základě rozhodnutí ministra), je fyzicky, zdravotně a duševně způsobilý pro výkon služby, vykonal základní nebo náhradní vojenskou službu a pokud podléhá branné povinnosti, úspěšně absolvoval přijímací řízení. Uchazeč musí být plavec.
Materiální a finanční zabezpečení účastníků přípravného kurzu:
Ubytování je zajištěno v areálu školy bezplatně. Stravování je po celou dobu pobytu ve škole bezplatné. Cestovné bude hrazeno za první a poslední den každého soustředění na základě prokázaných jízdních výdajů do místa trvalého bydliště. Ve výjimečných případech lze proplatit cestovné ve výši jízdného hromadnou dopravou (vlak II. tř.). Stejně bude proplacena náhrada cestovného v případě použití soukromého vozidla.
Úrazové pojištění sjedná na své náklady škola pro všechny účastníky kurzu u České pojišťovny.
V případě uchazečů v zaměstnaneckém poměru škola uzavře se zaměstnavateli uchazečů smlouvu o refundaci mzdových prostředků a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Uchazeči před nástupem do přípravného kurzu požádají písemně svého zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna s nárokem na náhradu mzdy.
Uchazeči evidovaní na úřadech práce se nebudou odhlašovat z evidence nezaměstnaných, pouze před nástupem do kurzu to příslušnému ÚP oznámí. Škola pak požádá o prominutí povinných návštěv na úřadu práce.

Se žádostí o bližší informace se zájemci mohou obrátit na adresu:
Střední policejní škola MV
Horní 21, p. schr. 365
659 65 Brno
tel.: 543 544 217 (216, 219)
JUDr. Mgr. Josef Jager,
mobil: 606 750 631

Statistický přehled jednotlivých přípravních kurzů pro národnostní menšiny, které dosud proběhly ve Střední policejní škole MV v Brně
1. přípravný kurz (14. 2. 10. 3. 2000)
přihlášených 25
Nastoupilo 25
Úspěšně absolvovalo 5

2. přípravný kurz (10. 7. 4. 8. 2000)
Přihlášených 16
nastoupilo 15
Úspěšně absolvovalo 4

3. přípravný kurz (2. 1. 26. 1. 2001)
Přihlášených 17
Nastoupilo 17
Úspěšně absolvovalo 7

4. přípravný kurz (9. 7. 3. 8. 2001)
Přihlášených 16
Nastoupilo 12
Úspěšně absolvovalo 2

5. přípravný kurz (7. 1. 1. 2. 2002)
Přihlášených 13
Nastoupilo 13
Úspěšně absolvovalo 3

6. přípravný kurz(30.9.1.8.2003)
Přihlášených 7
Nastoupilo 7
Úspěšně absolvovalo 2

7. přípravný kurz (7. 7. 1. 8. 2003)
Přihlášených 8
Nastoupilo 6
Úspěšně absolvovalo 2

Celkem bylo: chybí termín
Přihlášených 102
Nastoupilo 95
Úspěšně absolvovalo 25

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál