Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romistiku otevírá už počtvrté Univerzita Karlova

PRAHA – Už počtvrté otevírá Filozofická fakulta Univerzity Karlovy obor romistika. Zájemci se mohou hlásit do jednooborového bakalářského studia a poté pokračovat navazujícím magisterským nebo dvouoborovým magisterským studiem. Přijímací zkoušky jsou dvoukolové a znalost romštiny se v nich neprověřuje, uchazeči si ji však mohou zvolit jako cizí světový jazyk, jehož znalost se ověřuje v prvním kole zkoušky.

Pražská romistika je jediným oborem svého druhu v ČR. Nejblíže se vyučuje ve slovenské Nitře, tam je ale studium zaměřeno spíše pedagogicky než filologicky. Díky této své unikátnosti je o absolventy oboru velký zájem. „V České republice je obrovské informační vakuum o skutečných hodnotách a kultuře Romů. V současné době uvažuje mnoho univerzit o otevření romistiky. V tom jim však brání nedostatek lidí, kteří by mohli romštinu vyučovat, takže naši absolventi se nemusí bát, že by se po studiu neuplatnili,“ uvedla vedoucí oboru Milena Hübschamannová.
Přijímací zkoušky se skládají z prvního písemného kola společného pro všechny zájemce o studium filologických oborů a druhého ústního kola, do kterého uchazeči postupují na základě výsledků z písemného testu. U ústní zkoušky se prověřuje znalost romské problematiky, zájem o studium a porozumění prostudované literatury, jejíž seznam musí uchazeči ke zkouškám přinést. „S vědomostní úrovní uchazečů jsem velmi spokojená, těší mě zejména jejich zájem,“ řekla Hübschmannová. „Pokud mají nějaké nedostatky, tak plynou hlavně z toho, že se uspokojivě nepřipraví na druhé kolo anebo si přečtou málo knížek a tvrdí nám opak,“ dodal její kolega Jan Červenka.
Studium je primárně zaměřeno na jazyk – slovenský dialekt romštiny. Frekventanti se však seznámí i s dalšími dvěma dialekty, které se vyskytují na našem území. Zvláštní pozornost je věnovaná olašské romštině. Velký důraz je samozřejmě kladen na historii, kulturu a folklor Romů. Romové tvoří zhruba třetinu všech studentů romistiky.
Katedra je v úzkém kontaktu s podobnými obory univerzit z celé Evropy, přímé výměnné pobyty a stáže však zatím nezajišťuje. „Náš obor vznikl celkem nedávno, v roce 1991, a proto je ještě mnoho práce, která se musí udělat. Pokud si naši studenti zajistí studium na nějaké jiné univerzitě, samozřejmě jim vyjdeme co nejvíce vstříc. Finanční pomoc bohužel nabídnout nemůžeme, protože se nám stejně jako všem podobným oborům peněz příliš nedostává,“ konstatovala Hübschmannová.
Uzávěrka přihlášek ke studiu je 28. února. Podrobné informace o oboru a obsahu přijímacích zkoušek jsou k dispozici na webových stránkách
www.iu.ff.cuni.cz/romistika/.

Zuzana Labantová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál