Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  napsali jste nám

Nevo berš aviľas
Savoren, ko ginela kala mire lava šukares pozdravinav u mangav but zor the sastipen.
Dodžidžiľam kada nevo berš, imar sam phuredera u amare čhavore baron the baron. Amare romňija hine šukaredera sar oka berš, ternedera, u amen, o murša?

Takoj buter thardži amenge bi kampelas. Imar dost pherasa, kamavas bi tumenge, amare genutne ča kada te phenel: „Aven pre peste sar odi kaľi phuv le mareha, sar mačho andre paňi saste u kamen jekh avres. Nane amen ňiko pre luma, ča amare čhavore the dživipen charno sar oda chevalo gadoro. Ta mavičhinkeren pre peste, makošen jekh avres, dikhen tumen rado u peskere jileha the godžaha dživen šukares sar pes patrinel. U mabisteren pre amari romaňi čhib, bo hini anglo čhiba nekhguleder.Gadžikanes šaj den duma, kajča romanes tumen sigdžas tumari dajori the dadoro, ta makeren lenge ladž u maladžan pes vašo romano kokal. Kada savoro u mek buter lačhipen, but pašvare, goja, marikľa, but riskici, haluškici, but lovore u but sasťipen the kamiben tumenge mangav.“

Jan Horváth,
Bílovec

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál