Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Sálem se vznášel Djangův duch

Na začátku každého nového roku sám pro sebe bilancuji, s jakou výjimečnou hudební nahrávkou jsem se v uplynulém období setkal, jakou působivou knihu jsem četl, jaký koncert jsem navštívil. Kulturní akcí, za kterou se stojí ohlédnout zpět do roku 2003, se stal říjnový Djangofest.

Tento název si pořadatelé propůjčili od přezdívky nestora jazzových klubových pódií a postavy inspirující jazzmany celého světa, Jeana Baptisty Django Reinhardta. Program byl rozčleněn na dva samostatné bloky. V odpolední části se představily nejrůznější dětské romské hudební soubory. Z jednotlivých výstupů zaujala pěveckou vyzrálostí Jana Tomková nebo také mladý Lukáš Horváth hrající na tenor saxofon, do jehož hry již začíná probleskovat hudební frázování vyzrálých jazzových hráčů. Předností bloku byla možnost vidět bezprostředně za sebou několik dětských souborů a pozorovat, co dnešní nastupující hudební romskou generaci inspiruje, a kam se ubírá. Vše se navíc odehrávalo v brněnském klubu Fléda, takže mladé soubory se představily na prestižním podiu s kvalitním technickým zázemím, což je v důsledku také nejlepší motivace pro jejich další růst. Za to patří díky pořadatelům a dramaturgům akce. Vyvrcholením druhého ročníku Djangofestu byla večerní část, kterou odpálila akustická smršť rytmických a harmonických variací v podání pražských Bengas. Zahraničním hostem byl Parno Grast (Bílý kůň) z Maďarska. Koncert tak dospěl k zakončení syrově etnickou hudbou, kde nejdůležitější devizou je opravdovost podání a temperament. Závěr pařil domácím Lázokovcům.
Během koncertu jakoby se sálem vznášel Djangův duch. Sálem vládla spontaneita, přirozenost spojení, temperament a především klubová semknutost, jakou právě Django vždy upřednostňoval, a které si nesmírně vážil. Tohle vše, co se slovy vyjadřuje jen těžko, se zračilo ve tvářích posluchačů. A pokud jste Djangofest neměli možnost navštívit, podívejte se alespoň na webové stránky Společenství Romů na Moravě (www.srnm.cz), kde pro vás pořadatelé připravili kvalitní obrazovou i zvukovou Django reportáž.

Tomáš Šenkyřík,
muzikolog MRK

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál