Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Slovo šéfredaktora k začátku šestého ročníku RH

Naši milí čtenáři, začal rok 2004 a začátkem každého nového roku je mnoho věcí nejasných. Mimo jiné i náš rozpočet, se kterým můžeme počítat. Jisté je jen to, že Romano hangos bude vycházet i letos, a rádi bychom udrželi týdenní periodicitu. Zatím nás však tíží nedostatek finančních prostředků a jistou, doufáme že jen krátkou dobu, jsme nuceni přejít z úsporných důvodů na periodicitu čtrnáctidenní. Jakmile bude vše jasné, bude Romano hangos vycházet pravidelně každý týden. Doufám, že to bude nejpozději počátkem února.

Dnes, po čtyřech létech vydávání, už víme přesně, jaké bychom chtěli Romano hangos mít. Chceme, aby to bylo periodikum zcela vaše, periodikum, které objektivně informuje o nejdůležitějších aktuálních událostech dotýkajících se celé české společnosti, avšak vždy mající nějakou souvislost s Romy. Prosazujeme budování mostů mezi majoritní společností a příslušníky romské menšiny a chceme to činit co možná nejobjektivněji. Připouštím, že se nám vždy nemusí dařit. Přece jen si myslíme, že těch špatných dopadů na Romy ze strany společnosti a lidí netolerantních je příliš a že naše stranickost, ve prospěch Romů, k níž se tímto hlásíme, je na místě a je zdůvodnitelná.
Budeme se snažit rozvíjet naši spolupráci s dopisovateli a tím získávat pro vás potřebné informace z regionů. Naše komentáře a rozbory, které máme ve zvyku činit k různým událostem, pak vyjadřují obvykle obecné stanovisko redakce, na němž se dohodneme, nebo jsou osobním vyjádřením určitého člověka, a to ponecháváme bez jakéhokoliv komentáře.
Doufáme, že vám budeme moci posloužit vždy čerstvou a původní informací. Nechceme a nebudeme opisovat to, čeho se můžete dočíst nebo doslechnout kdekoliv jinde.
Věřím, že se nám společně tento cíl podaří splnit. Vy, řadoví čtenáři, můžete přispět alespoň trochou - budete nám věnovat svoji přízeň, budete nás číst a případně nám psát. A také nám zaplatíte skutečně skromné předplatné, které po vás musíme vyžadovat.
Ať se nám všem daří, co jsme si předsevzali.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál