Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romština na vysoké škole

Ačkoliv dnes Romové a vše, co s nimi často třeba jen okrajově souvisí, přitahují zájem veřejnosti, o možnosti studovat romštinu na vysoké škole se toho příliš neví.

Romistika (jak se také studiu romštiny říká) byla zařazena mezi studijní obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1991. Zásluhu na vybudování oboru má především doc. Milena Hübschmannová. Zejména ona předává studentům své znalosti a provází je celým studiem. Důraz klade především na perfektní zvládnutí tzv. slovenské romštiny, ale studenti získají přehled i o ostatních romských dialektech a jazyce obecně.

Nejazykovou část studia tvoří přednášky z různých období romské historie a kultury v širším slova smyslu. Stejně jako při studiu jiných jazykových oborů na Univerzitě Karlově musí studenti romštiny během pěti let složit zkoušky ze dvou světových jazyků, úvodu do filozofie a jazykovědy. Přednášky z romštiny si volně doplňují přednáškami na jiných oborech, například etnologie, antropologie a indologie.

Po pěti letech vysokoškolského studia se orientují v romistické problematice, což je dnes velmi poptávaná dovednost. Romský národ prožívá období plné velkých změn a také neromská veřejnost (zoufale pomalu, ale přece) přehodnocuje své postoje k Romům. Stále častěji lze slyšet volání po odbornících, kteří by měli mít znalosti právě z romistických studií. Uplatnění čeká absolventy například ve státní správě, neziskových organizacích, školství, médiích nebo při redakční a korektorské práci.

K přijímacímu řízení, které proběhne ve dvou kolech (1.–8. června a 17.–22. června), se přihlásilo 45 zájemců, kteří museli splnit podmínku dosažení středoškolského vzdělání s maturitou. Ke studiu bude přijato zhruba 15 zájemců, kteří po úspěšném zvládnutí pětiletého studia získají magisterský titul.

Obor romština se na podzim otevře po šesti letech. Vzhledem k neutěšeným podmínkám na českých vysokých školách není jisté, kdy bude vypsáno další přijímací řízení; existuje však naděje, že na další studenty romštiny nebudeme muset čekat tolik let. Studium romštiny je jednou z cest, jak utišit alibismem často zavánějící nářky nad nedostatkem odborníků se znalostmi Romů, romského jazyka a kultury. Bylo by pěkné, kdyby mezi těmito odborníky bylo samotných Romů do budoucna co nejvíce. Jakub Krčík Podrobnější informace o přijímacím řízení lze získat na adresách: www.cuni.cz/ffiu/romistika/ prijimacky.ff.cuni.cz romistika@seznam.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál