Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Tříletý podmíněný trest Romy pobouřil

JESENÍK – Okresní soud v Jeseníku odsoudil 5. ledna 2004 Petra Blajze, Martina Stiskala a Martina Jaše k tříletému podmíněnému trestu za předem připravený rasistický útok na romskou rodinu loni v létě v Jeseníku. Rozsudek vyvolal značné rozhořčení mezi Romy, kteří se v této záležitosti setkali s Janem Jařabem, vládním zmocněncem pro lidská práva, a Karlem Čermákem, ministrem spravedlnosti.

Tříletý podmíněný trest Romy pobouřil JESENÍK – Okresní soud v Jeseníku odsoudil 5. ledna 2004 Petra Blajze, Martina Stiskala a Martina Jaše k tříletému podmíněnému trestu za předem připravený rasistický útok na romskou rodinu loni v létě v Jeseníku. Rozsudek vyvolal značné rozhořčení mezi Romy, kteří se v této záležitosti setkali s Janem Jařabem, vládním zmocněncem pro lidská práva, a Karlem Čermákem, ministrem spravedlnosti. Předseda senátu soudu Miloš Kubíček při odůvodnění tříletého podmíněného trestu poukázal na připravenost a zákeřnost útoku (že poškozeným hrozila vážná újma na zdraví), ale současně přihlédl k tomu, že pachatelé nebyli dosud trestáni, částečně se k činu přiznali a projevili lítost nad tím, co spáchali. Státní zástupkyně požadovala podmíněný trest. Ponechala si však lhůtu na případné odvolání. Státní zástupce je jediný, kdo může dosáhnout změny vyneseného rozsudku, ale v tomto případě se tak nestane. Vládní zmocněnec Jan Jařab k tomu řekl: „Pouze on má procesní právo požádat o obnovu řízení. Už ale naznačil, že se odvolávat nechce.“
Romští občané, aktivisté a představitelé organizací jsou postupem soudu rozhořčeni a hodlají proti tomu protestovat. Romové z Jeseníku připravují podání nového trestního oznámení na pachatele rasového útoku, žalobu o náhradu škody a odškodnění za těžké ublížení na zdraví. Dušan Badi, předseda Sdružení za lidská práva romských spoluobčanů, bude podání trestního oznámení a žalobu konzultovat s právníky a očekává podporu dalších zástupců romských organizací. Grémium Romských regionálních představitelů požádalo romskou veřejnost o vyjádření se k případu a zaujmutí stanoviska. Sdružení Dženo zahájilo na své internetové stránce (www.dzeno.cz) veřejnou diskusi k vynesenému rozsudku, bezpečnostní situaci Romů a jejich právní ochraně.
Představitelé občanského sdružení Jekhetano drom – Společná cesta v Berouně odeslali ministru spravedlnosti Karlu Čermákovi dopis, ve kterém mj. uvádějí: „Za poslední řadu let se staly rasově motivované útoky v naší zemi prakticky běžným jevem a mnoho z nich skončilo nejtragičtějším způsobem.
Z vlastního sledování celospolečenské situace můžeme konstatovat, že extremistické hnutí v ČR stále existuje a sílí. Jeho obětmi se stávají příslušníci všech národností, včetně zahraničních turistů a studentů, ale nevyhýbá se ani většinové společnosti. Z výše jmenovaných důvodů nás velice znepokojuje nemístně benevolentní postoj justičního orgánu k takto závažnému rasově motivovanému trestnému činu.“ Představitelé dalších romských organizací připravují podpisovou akci, ve které vyjádří nejen protest proti neadekvátnímu rozsudku za spáchaný rasistický útok na romskou rodinu, ale také poukáží na celkově neúnosnou situaci všech Romů v České republice.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál