Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Soske?

O berš hin pro agor u hinke avel e Karačoň, savore manuša pro svetos ko patan Devles pes ke leste mangen u paľikeren leske, vaš oda hoj dodžidžile andro sastipen.

So hin pro svetos nekhkučeder? O sastipen. Les našti cinas vašo love, šaj avas barvale sar kamas, sar amen naela sastipen, naela amen ňič. Pašo sastipen šaj phenas, hoj the e pativ kampel le manušenge. Pativ, kultura, romipen, manušeskeri voľa sar te dživel, sar te bečelinel avren. Pre karačoňa pre kala lava savore mišľinen, bo peske gondoľinen so kerde phujes avreske u sar kada te prekerel pale kijo lačhipen. Maškaro Roma hin ada šukar, hoj pre karačoňa džanen te odmuken jekh avreske. Džanen te odmukel šogoriske, phraleske, dadeske, choc pre leste rušenas calo berš, pre karačoňa našti! Našti, bo amaro nipos nadžanel so oda hin choľi. Džanen oda goďaver romano phurikano lav? „E choľi sar balvaj, sar sig avel, avka sig odžal.“ O Roma hine zorales choľamen, oda amaro rat romano ajso hino. Bije godži kerel buti o jilo, o rat. Kecivar mandar korkoro phučav soske?
Soske kada hin, hoj amen o Roma sam ajse save sam?! Džanen odi phuri paramisi sar kerdža o Del le Romes? Aňi parnes, aňi kales, ča avkes maškaral. Vašoda sam ajse, bo savoren o Del kerdžas kijo peskero obrazis. So phenen varesave gadže, hoj sam aver, nalačhe, nane len čačipen. Sam ajse, sar amen kerdža o Del. So amen diňas, sar amen kerdžas, ajse sam! Ta vašoda kamav tumenge pre adi karačoňa, bare inepa tumenge manušale te phenel: „Marušen hijaba pre avreste, phundraven peskere jile u muken andre o lačhipen u e choľi traden avri. Chuden paš peste sar phrala the pheňa u ma bisteren pro Del. Jov kamel savoren u tumen kamen les. Bacht the sastipen tumenge mangel.“

Jan Horváth,
Bílovec

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál