Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Pre Karačoňa tavenas o Roma khandusis

Angomis sas pre Slovensko avkes, kaj peske o Roma pre Karačoňa tavenas le gruľendar thardži (paľenka). Phenenas lake khandusis. Tolčemešiskere Roma tel e Ineška tavenas o khandusis andre jek kotlos perdal savore. Sako berš o khandusis tavenas o Mačus le Tentejiha. Jekhvar pes ačhiľa, kaj lenge chudľa te labol o kamforis andre piri. O Tentejis sas baro pijakos, u sar pes dochudelas ki o khandusis, ta nadžanelas kana te preačhel. O Mačus les tradelas khatar e piri le kamforiha, bo o Tentejis la kučoraha čorkerlas u pijelas o kamforis savo thovenas andro khandusis. O Mačus daralas olestar hoj len o Roma pukinena vaš koda, kaj ela čino khandusis, u naela len pre Kračoňa so te pijel.

Sako diňa gruľi the kamforis pre oda, kaj lenge o Tentejis the o Mačus te taven o khandusis. O Škiparis phenelas anglal – sar loginena avri o kahndusis, u naela amen so te pijel, ta tumenge lačhes londžarava o pašvare. Le Škiparis sas o vasta sar lopati, u sako lestar daralas. Andro čaro imar sas pre fenek varesavo khandusis, u le Tentejiha o Mačus našči delas rada, bo o Tentejis koštinelas oda, so imar labarde avri. Hijaba kaj les o Mačus košelas, o rom pijelas ta pijelas. „Phenav tuke, sar avela o Škiparis, ta pupčemeris tuke ela,“ phenel o Mačus le Tentejiske. „More, alestar ela ajci khandusis, kaj les pijaha the pro Nevo berš,“ phendža o Tentejis, u pherdža pale andre kučori čepo khandusis. Kavke lenge džalas tosarastar, u imar sas ki o dilos kana has pherdo lavoris khandusis. Kajča o Tentejis imar sas podnaturu, geľa vaš e lavuta, u chudľa te čvirľikinel. O Mačus pukinelas choľatar, bo o Tentejis nič nakerlas ča pijelas the čvirľikinelas pre lavuta. Kajso lavutaris sar o Tentejis kampľa te rodel. O Mačus leske phenel „More preačh te čvirľikinel. Kajso bašaviben šaj thoves le guruměnge andre staňa.“ O Tentejis kerelas kaj rušľa. Kajča iľa e kučori, u čhidža peske verch khandusis. O Mačus les chudľa phikendar, u čhidža les avri andal o kher.
„Dža, phager o čanga,“ phendža o Mačus andro vudar. Sar sas korkoro, ta leske e buči džalas mištes, u pal o dilos sas o khandusis labardo avri. O Mačus geľa baripnaha pal o Škiparis, kaj te avel te dikhel, keci khandusis tadža. O Tentejis sas mato sar guruv, u geľa te sovel. Leskeri romňi e Joščaňa leske rakindža, kajča o Tentejis la našunelas. Pekľa peha andro patave, u zasuča. O Mačus le Škipariha gele te dikhel o khandusis. Čhide peske andre kučori, u koštinenas savo lačho khandusis o Mačus tadža. „No Mačarina, tadžal lačho khandusis,“ ašardža les o Škiparis. Sas tado duj vedri the jekh lavoris, u kajci khandusis mek ňiko natadža. O Roma sa užarenas kana lenge o Mačus dela o khandusis, vaš oda bičhade le Čutros, kaj te džal te dikhel, keci hin khandusis. O Čutros avľa u dikhel sar o Mačus le Škipariha pijen. Chudľa len te macharinel. Kajča o Škiparis les diňa te pijel, u Čutros ačhiľa cicho. Paľis o Čutros phenel: „Muršale, kampelas te dikhel, sar o khandusis labol.“ Pal oda prindžaraha, savo khandusis tadžan. Iľa čepo khandusis pre roj. Labardža šabľikos. Savoro viľindža avke avri, kaj la koľibatar ačhile ča šmeci. Pre odi bacht sas e koľiba kerdži igen ledacones, vaš oda pes ňikaske nič naačhiľa ča oda, kaj o Roma tel e Ineška pre Karačoňa khandusis napile.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál