Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Akční plán na zlepšení situace Romů a Sintů

Evropské středisko pro práva Romů (ERRC) uvítalo přijetí akčního plánu, jež si klade za cíl zlepšit situaci Romů a Sintů, žijících na území spadajícím do působnosti Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Plán přijala v Maastrichtu 2. prosince Rada ministrů OBSE.

„Přijetí tohoto komplexního dokumentu týkajícího se romské otázky výrazně zvyšuje šanci, že členské státy OBSE zařadí Romy do uplatňování lidskoprávní legislativy v praxi,“ řekla při této příležitosti výkonná ředitelka ERRC Dimitrina Petrova. Akční plán zdůrazňuje nutnost vypracování a realizace národní politické strategie, která se snaží řešit romskou problematiku za aktivní účasti Romů a Sintů. Obsahuje rovněž detailní doporučení státům, jejichž území spadá do působnosti OBSE. Jeho cílem je vymýtit diskriminaci Romů a Sintů a zajistit, aby zastávali ve společnosti plnohodnotnou a rovnocennou roli.
V oblasti vzdělávání se akční plán zaměřuje na problematiku segregace školství a členským státům ukládá, aby vypracovaly a v praxi uplatňovaly programy, jež by integrovaly děti Romů a Sintů do většinového vzdělávacího systému. Legislativa by měla rovněž obsahovat ustanovení, která výslovně zakazují rasovou diskriminaci a diskriminaci ve školství. OBSE dále vyzývá členské státy k boji s rasovým vyčleňováním a žádá je, aby Romům a Sintům zajistily nediskriminanční přístup k lékařské péči.
Akční plán doporučuje vytvořit specializované úřady, které by bojovaly proti přímé i nepřímé rasové diskriminaci a zároveň usilovaly o přijetí a zavedení účinné antidiskriminační legislativy. V plánu se také poukazuje na problematický vztah policie a médií k Romům a Sintům, romskou zaměstnanost, veřejnou a politickou účast Romů i na krizové situace, v nichž se Romové ocitají.

Jana Kabeláčová
(z podkladů ERRC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál