Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Sar oda has andro mariben

Vičinav man Margita Šimonová hin mange 74 berš. Dživav angro gav Velke Levare. Kamav tumenge te phenel sar has oda andro mariben.

Sar has mange 17 berš služinavas kamende Levarende paš o Čhinde. Keravas lenge služka, tavavas lenge, starinavas man pal lengre čhavore, he keravas ke lende savoro so pal mande kamenas. Kana lile o gestapaka he o gardisti le gadžes, daralas e gadži te ačhel korkori, kamelas kaj paš late te sovav. Pal o trin čon ile savoren. Te me akor paš oda avľomas ilehas bi he man. Somas rado hoj avle vaš lenge sikh raťaha, he me somas akor paš miri nasvali daj. O kher pal o Čhinde ačhľas čučo, o gardisti savoro čorde avri andal o kher. Andro kher naačhľas ňič. Paľis me imar ke lende naphiravas, somas ča khere. Somas khere avka vaj duj vaj trin čhon, phirenas vaš mange o gestapaka. Avenas sikh raťaha he ľidžanas man ke Bratislava andre Apolonka. Oda has fabrika, kaj kerenas o Ňemci o benzinos andre peskre roplana. Khere ki o Levari man anenas až raťi. Avka keravas hijaba celo berš. Aver Roma bešenas khere, he sako ďives avenas o gardisti he le Romen hijaba marenas. But Roma akor le maribnastar mule.

Ňigda šoha nabisterava pre oda sar chudle o Američana te bombardinel e Apolonka. Sar šunavas o sireni ďanavas hoj imar aven o roplana. O Ňemci pes garuvenas andro bunkri u amen le robotňiken odoj namukhenas. Denašahas, naďanahas kaj he garuvahas pes kaj pes delas. Ľuminahas pes daratar he andre mišoskri chev. Sar o roplana preľetinenas, takoj o Ňemci pre amende vičinenas kaj te ďas pale andre buči. Jekhvar pal o dilos šunďom o sireni. Varesave manuša pes imar aňi nagaruvenas, duminenas hoj hinke o roplana čak preľetinena he nič pes naačhela. Najekhvar šunďom sar o bombi demaven avri. Pašal amende savoro o khera pernas tele, o cehli ľetinenas andro ľuftos. Savore chudľam te denašel.

Dikhavas sar o manuša peren jekh pre aver. Sar ľetinen andro ľuftos o vasta, o čhanga. Najekhvar pes mange andro jakha kerdžas šišitno, nadikhavas ňič, čak man savoro dukhalas, pre mande perenas o manuša. Naďanav sar dluho pašľivovas pre phuv u ňič nadikhavas. Dural šunavas varesave hlasi, sar te bi vareko vakerďahas. Chudľom te vičinel na žive rati. O gadže man rakhle he oda so dikhľom akor nažičinav ňikaske. Pašľuvavas pre phuv he pre mande pašľonas o mule manuša. Pašal mande dikhavas pherdo mas le manušendar. Has man bari bach hoj somas učarďi andre le mule manušenca. Somas lendar zagaruži u has man phagi čak e cheroj. O gadže man ľigende andre špitaľa u paľis sar sasciľom avľom khere. Ňigda šoha pre kada nabisterava, so dikhľom andre miro ďivipen nažičinav ňikaske aňi rukoneske. E Margita Šimonovo vakerlas u o Alojz Vašek sthodžas jekhetane

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál