Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zprávy

PRAHA – Část slovenských Romů se po přestěhování do ČR stává drogovými dealery. Vyplývá to z šetření Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), které sloužilo jako podklad pro analýzu MVČR o migraci a usazování slovenských Romů na českém území. Materiál schválila vláda. Terénní výzkum provedla IOM v Karlovarském, Plzeňském a Ústeckém kraji a došla k závěru, že trh s tvrdými drogami ovládají v této oblasti výhradně Vietnamci. Ti využívají k distribuci drog členy místní romské populace.

ŠUMPERK – Občanské sdružení Savore vydalo ojedinělou publikaci, která se zabývá problematikou Romů na Šumpersku. Čtyřicetistránková kniha Romové v Šumperku seznamuje čtenáře s historií romské komunity, s důvody, proč sem přišli, zabývá se také příčinami nynější nezaměstnanosti. „Smyslem je alespoň zčásti překlenout komunikační bariéry mezi Romy a majoritní společností a pokusit se navázat mezi nimi dialog,“ řekl autor knihy Jiří Mareček.

Most – Komunitní centrum Chanov dostalo milý předvánoční dárek od mosteckého magistrátu. Ten mu totiž věnoval finanční dar více než třicet tisíc korun. Právě na svou práci na mosteckém sídlišti Chanov získalo centrum od města finanční dar, a to konkrétně na částečné doplnění státních účelových dotací z programu Integrace příslušníků romské komunity. Peníze by měly jít konkrétně na festival Písně a tance, na činnost předškolního klubu dětí Klubíčko a volnočasové aktivity dětí a mládeže v Chanově.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál