Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  E požitika keren o požiticka seri

Načirla samas pro kidipen Prahate, kaj sas porada pal e romaňi koncepcija, savi kerel e vlada. O gadže denas duma pal oda, sar kampel te kerel bui pal e romaňi integracija, save metodi kampel te arakhel pre kadi bui, the save šanci hin te kerel vareso efektivno anglo Roma. Pal kada pes delas bari duma, u dijader pes avža pre oda, kaj kampel te dikhel savi adaj keren požitika o požiticka seri. O Ivan Veselý sikadža pre oda, kaj le beršestar 1990 pes le Romenca kerel ajsi požitika, savi kerenas o komuňisti. Akor samas „občané cikánského původu“ adadžives sam „skupina sociálně vyloučených obyvatel – příslušníci ze sociálně znevýhodněného prostředí“. Pal kada denas savore Roma but zorali duma, u sikade pre oda, kaj mušinas te dikhel the oda, savi požitika džal andro fori, the andro gava. O Karel Holomek phendža, kaj pes kisitinel kidipen le šeralenca andal savore požiticka seri, save hine andro parlamentos.

„Kampel le šeralendar andal o požiticka seri te phučel, savo len hin dikhipen pre situacija le Romengri, u save len hin amenca plani. Kaplel te phučel le šeralendar andal o ODS, KDUČSL, USDEU, ČSSD so kamen te kerel le Romenca. Kale požiticka seri nabešen ča andro senatos the sněmovňa, lengere manuša hin the andro foroskere zastupitelstva, radi u keren starosten, mistostarosten. Kale manuša hine tiž andal o požiticka seri, u has zvožimen avka sar the o poslanci o senatara. Amenge kampel te džanel, so len hin andro šero pal o Roma – sa vi požitika pro Roma židžana dijader?“
Pre kada so o Holomek phendža terdžon the aver Roma, u den leske vaš o čačipen, bo e situacija le Romengri hin sako berš goreder, u tel dešuštar berš oleha ňiko nič nakerel. O Holomek irindža žil andro požiticka seri savore šeralenge andre savo pal kada del duma, u vičhinel le šeralen ki e diskusija pal oda, savi požitika židžana dijader andro gava, fori the regioni. Sar šunas te vakerel varesaven požitiken pal o Roma, ta olestar džal dar. O Petr Nečas (ODS) andre televizija phendža, kaj andre Čechiko ňiko nakamel le Romen pal e Slovensko – soske tiž naphenel kaj adaj nakamel le Eskimaken, Američanen, Francuzen, Italen, Němcen, Požaken, Ukrajincen abo le Rusen? Sar oda, kaj peske dovožinel te phenel vareso kajso ča pal o Roma? So oleske phenel e ODS? O miňistros Škromach (ČSSD) vakerel pal oda, kaj pes varekana anglal kerela „domovské právo“ andro fori the andro gava. Te kavke vakerel miňistros, ta so peske phenen o starosti andro fori? „Domovské právo“ sas paš o Masarik, u adadžives pes vakerel pal e evropsko integracija, kana o manuša šaj dživena kaj kamena, u sar kala požitikaha džal ke peste „domovské právo“? O parlamentna požiticka seri židžan odpovednosca vaš savoro so pes andre kadi phuv kerel, u kampel pre lende te thovel kale otazki, u te phenel lenge vaš soske hine došale.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadiožurnál

Radiožurnál