Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Než přišly děti do centra, neznaly básničky ani pohádky, dnes hrají divadlo

Komunitní centrum s mateřskou školou bylo letošního 13. srp na otevřeno v jedné ubytovně v OstravěZábřehu, kde žijí převážně Romové. Zasloužila se o ně Marie Holubová (23 let), která s tímto nápadem přišla na vedení a. s. Banami, provozovatele ubytovny.

„Požádala jsem je o prostory, a protože se jim můj záměr líbil, ochotně mně vyšli vstříc,“ řekla Romano hangos. Marie Holubová kromě toho, že je předsedkyní pobočky Společenství Romů na Moravě v Ostravě, je také vedoucí tohoto začínajícího komunitního centra.
Do centra chodí nejen děti z ubytovny, ale také z okolí. Rodiče jsou spokojení, vědí, kde jsou a že je o ně postaráno, že mají napsané domácí úkoly. V centru je také mateřská škola, která je připravuje na vstup do školy. Někteří rodiče se tam dokonce chodí na své děti v průběhu dne podívat. Když přišly poprvé, neznaly básničky, pohádky, dnes už jsou schopné zahrát i divadlo.
„Děti se tady mají dobře, já mám čtyři a všechny sem chodí. Jsou tady hlídané a nemusím mít o ně strach,“ potvrdila nám Marie Kondášová, která se přišla v době naší návštěvy podívat za svými dětmi.
„Mám dobrý pocit, že se mi to povedlo, že mohu pro Romy něco udělat. Romové si na mě už zvykli a chodí za mnou se svými problémy, vědí že se můžou na mě obrátit,“ prohlásila Marie Holubová, která cítí, že práce s Romy je jejím posláním.
Provoz centra je letos hrazen v převážně ze zdrojů vyčleněných Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity a částečně z vlastních zdrojů SRNM.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál