Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Úspěch při místních volbách navzdory protiromské propagandě

Kdo považuje Romy v bulharské vládě a místní správě za nežádoucí? Takové bylo téma semináře, který se konal v půli listopadu v Sofii. Při nedávné předvolební kampani do místních zastupitelstev totiž byla několikrát použita protiromská rétorika.
Seminář připravily romské noviny Drom Dromendar, organizace Human Rights Project (HRP) a Bulharský helsinský výbor. Zúčastnilo se ho na 40 předních romských politiků, novinářů, společensky činných osob a členů místního zastupitelstva z měst Montana, Sliven, Samokov, Razlog.

Při zmíněných volbách se ve více než 80 obcích dostalo do místních zastupitelstev 126 Romů kandidujících za osm romských politických stran a koalic. Dalších 36 romských kandidátů bylo zvoleno za strany či koalice, v nichž byly zastoupeny romské politické formace. Oproti předešlým volbám romští kandidáti zaznamenali o 60 procent vyšší úspěšnost. Ve vesnicích, kde žijí převážně Romové, jich bylo mnoho zvoleno na místa starostů.
Účastníci semináře připomněli, že poprvé v historii bulharské demokracie byla v rámci předvolební kampaně použita protiromská hesla. Například ve městě Samakov, kde bylo do místního zastupitelstva zvoleno pět Romů, lidé distribuovali letáky, v nichž vyzývali voliče, aby nehlasovali pro jednoho z kandidátů, který údajně „miluje Romy“. Pokud by byl zvolen, z města by se prý stalo „romské město“. Ve městě Razlog se údajně objevily letáky: „Nedovolte, aby se z Razlogu stalo romské město. Nedovolte, aby se Romové stali zastupiteli.“ V okrese Vidin, kde žije přibližně 15 000 Romů, vyšel v místních novinách článek vybízející čtenáře, aby nevolili jednoho z hlavních kandidátů na místo starosty, protože jeho zvolení „by znamenalo pocikánštění města“. HRP informovala policii a úřad státního zástupce o těchto rasistických útocích.
Účastníci semináře většinou zdůraznili, že skutečným důvodem existence protiromských sloganů je rostoucí politický vliv romských stran. Takové slogany fungují jako prostředky vzájemné politické konkurence. Boj se šovinismem se proto musí stát součástí politické agitace mezi romskými voliči. Na semináři zaznělo, že sice je nutná integrace Romů coby politických aktérů, ale nedostatek finančních prostředků tomu překáží. Přesto není vyloučena možnost úspěchu romské reprezentace v nadcházejících parlamentních volbách v létě 2005.
Od roku 2000 funguje při HRP Politická akademie pro Romy, která své studenty připravuje na účast v politice. O úspěšnosti tohoto programu svědčí, že mnozí její absolventi byli zvoleni právě ve zmíněných volbách do místních zastupitelstev.

Jana Kabeláčová
(z podkladů HRP)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál