Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Šoha nabisterava

Kamav tumenge te irinel pal miro dad. Bičholas leske Julius Horváth u o Roma leske phenenas o Džulas. Uliľas andro berš 1931 Ondrišlate – Nálepkovo, okres Spišská Nová Ves. Phares pes mange pal leste del duma, bo imar miro dad nane maškar amende. Sas leske eftavardeš berš, muľas 14. 2. 2002.

Avri bariľas andro romano gav u calo dživipen dživelas sar čačikano romano manuš. Paťivales, šukares la daha barardžas amen avri šove čhaven.

Calo peskero dživipen kerelas phari buťi sar robotnikos pro stavbi he pro metro Prahate, Kladnate, Šumperkoste, andro veša paš o Vitkovos pre Morava, he but berša kerlas khere Bilovciste andre fabrika Kohinoor.

Amaro dadoro igen kamelas romano dživipen, romaňi paťiv, bares kamelas o romane giľa, romano bašaviben, slovensko folkloris, ungrike halgatoni. Giľavelas peske tosarastar dži raťi, rado phirelas maškaro nipi, pro romane zabavi, sas baro hirešno tanečňikos. Ko les prindžarelas, talam mange dela vaš o čačipen. Bernate dživel leskeri tancuľa, amari sesternica, e Irma Pechovo, mi del lake o somnakuno Devloro but zor, sasťipen, jon šaj phenen, sar miro dad khere Grinoste kerelas sar sas terno romane zabavi. Mange hin 42 berš u lačhes mange pametinav, sar miro dadoro mange vakerelas pal o phurikano romano dživipen. Čirla, sar mek amare Roma dživenas andro gava pro Slovensko, choc sas čore, bida len marlas, šoha naomukhenas peskero romano dživipen. But manuša u nekhbuter o terne, amare čhave asan amendar, sar vakeras pal o phuro purano romano dživipen.

Oda has avka: Jekh avres rado dikhenas! Jekh avres denas bari paťiv! Chudenas paš peste u sas pre peste lačhe sar maro! Šoha naobčornas Romes! Šoha ňikda nalenas bare intereša sar požičinenas avreske love! Na chochavnas jekh avres! Pomožinenas peske andre bida, andro čoripen! Choc sas čorore, mukhenas lačhes manušes andro peskero kher u denas les bari paťiv! Jan Horváth, Studénka

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál