Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Domácí násilí nemůžeme nikdy tolerovat

Brno – S cílem zvýšit povědomí veřejnosti o nepřijatel nosti domácího násilí vyhlásilo jedenáct neziskových organizací celorepublikovou informační a protestní kampaň. Ta vyvrcholila Mezinárodním dnem proti násilí na ženách, 25. listopadu.

V Brně na České proběhl happening, na němž se podíleli NESEHNUTÍ společně s Poradnou pro ženy v tísni (Liga lidských práv) a zařízením s krizovými lůžky Magdalenium. Akce byla zaměřena na jednu z nejčastějších forem násilí na ženách – na domácí násilí.
U informačního stánku si zájemci prohlédli a získali mnoho materiálů, a také si mohli zakoupit benefičně prodávané svíčky. Po oficiálním zahájení happeningu byly svíčky zapáleny a účastníci z nich sestavili nápis STOP NÁSILÍ. Zisk z prodeje půjde na konto Magdalenium, jemuž podle Kateřiny Pleskové z NESEHNUTÍ stále chybí „dostatečné ubytovací kapacity, kam by se mohly týrané ženy přechodně před agresorem ukrýt.“ Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, jehož pachateli jsou blízké osoby. Ženy přitom tvoří až pětadevadesát procent obětí.

Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál