Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Apel proti deportaci íránského uprchlíka z České republiky

Organizace Amnesty International zaslala dopis adresovaný čelním představitelům ČR a řediteli odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Reagovala tak na zprávu, že íránský žadatel o politický azyl Alíréza Jadolláhí byl českými úřady, které jej měly jako uprchlíka chránit, oznámen ambasádě jeho země.

Alíréza Jadolláhí požádal o azyl letos v srpnu. Orgány cizinecké policie jej podle informací AI za účelem ověření identity dopravily na íránskou ambasádu, čímž ohrozily bezpečnost jeho i jeho rodiny v Íránu. To je podle obránců lidských práv zcela v rozporu s českými zákony i ze strany ČR ratifikovanými mezinárodními úmluvami. „Navzdory tomu, že Alíréza Jadolláhí požádal v ČR o politický azyl z obav před represemi za své nenásilné politické aktivity, české úřady jeho žádost zamítly a nyní jej čeká deportace zpět do Íránu,“ informoval koordinátor AI pro záležitosti uprchlíků Lubor Kysučan.
V Íránu vládne jeden z nejrepresivnějších režimů na světě, který brutálně potlačuje jakékoliv nezávislé politické, občanské i náboženské aktivity a odpůrce trestá nejkrutějšími metodami (včetně mnohaletého věznění, mučení a poprav). Podle AI je Alíréza Jadolláhí prokazatelně politickým uprchlíkem: v Íránu byl dva roky vězněn za své aktivity v politické opozici. V mnoha státech Evropské unie přitom pouhý fakt, že žadatel pochází z Íránu, představuje podle AI dostatečný důvod k udělení azylu, podobně jako tomu kdysi bylo v případě uprchlíků ze zemí komunistického bloku. „Zamítnutí azylu pro Jadolláhího je v rozporu s naším vlastním zákonem o azylu i s ženevskou Úmluvou o postavení uprchlíků,“ uvádí AI.

Jana Sobotková,

Chceteli se k tomuto apelu připojit i vy, napište zodpovědným českým činitelům s žádostí o nápravu. Uvádíme doporučený text.

Vážený pane …,
s hlubokým znepokojením jsme se dozvěděli o případu íránského opozičního aktivisty pana Alírézy Jadolláhího, jemuž v důsledku zamítnutí žádosti o politický azyl v naší zemi hrozí deportace zpět do Íránu. Tato deportace pro něj vzhledem k represivní povaze íránského režimu může znamenat hrozbu mnohaletého žaláře a špatného zacházení.
Apelujeme tedy na Vás, abyste se zasadil o přehodnocení rozhodnutí o neudělení azylu panu Jadolláhímu v souladu s českým azylovým zákonem i mezinárodními úmluvami na ochranu uprchlíků, které náš stát podepsal.
V úctě a s pozdravem

Adresy k zasílání apelů:

Tomáš Haišman
ředitel odboru migrační a azylové politiky, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Stanislav Gross
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 1 (fax 974 833 552, email posta@mvcr.cz)

Vladimír Špidla
předseda vlády, Úřad vlády ČR, Nábřeží Edv. Beneše 4, 118 01 Praha 1

Václav Klaus
prezident ČR, Hrad, 119 08 Praha 1(fax 224 373 300, email posta@hrad.cz)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál