Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Komentář : Od komunistů nelze nic očekávat

AD: Jak se lidem žilo dříve a jak se žije nyní Možná někomu přijde absurdní, že právě v Romano hangos se objevuje článek tohoto druhu, když na druhé straně se tu objevují ankety, názory Romů a texty vyjadřující nářky na dnešní dobu a řeči o tom, že za komunistů bylo lépe. Je to v pořádku. Noviny mají zrcadlit názory lidí a mohou tedy být i diametrálně odlišné.
Zrovna nedávno jsem na docela oficiálním zasedání slyšel neuvěřitelný názor jednoho romského vůdce: komunisti jsou prý zlatí a že už se těší, až budou ve vládě. Zřejmě tím chtěl vyjádřit naději, že oni budou ti praví, kteří konečně něco pro Romy udělají.

Tak k tomu už mlčet nelze. Je to názor hloupý a nebezpečný, protože v sobě skrývá zdroj poraženectví a občanské pasivity. Myslím si, že ten hoch se těší zbytečně i přes narůstající volební preference komunistů.
Přes to všechno komunisté nikdy nezískají v parlamentu takovou většinu, aby mohli vytvořit jednobarevnou vládu. Mají také „nulový koaliční potenciál“, což znamená, že ani jiná politická strana s nimi nepůjde do koalice k vytvoření vlády složené ze dvou nebo více politických subjektů. To je tak závažný fakt, že nelze ani očekávat, že by kdy komunisté mohli vážně mluvit do naplňování konkrétních kroků reálné politiky a života společnosti. Jinými slovy: budou vždy jen kritiky těchto kroků, aniž za cokoliv nesou jakoukoliv odpovědnost. To je ta nejsnadnější role, jakou může politická strana mít. Na rozdíl od jiných opozičních stran nemají šanci své tzv. „opoziční názory“ uplatnit. Snad jen případ od případu při projednávání zákonných předloh, kdy se přidávají na tu či onu stranu, nebo při příležitostných volbách „autorit“ v parlamentu.
Tolik pro ty, kteří koketují s myšlenkou návratu starých zlatých časů a vládou komunistů. Romskému vůdci, který se právě na toto těší, mohu doporučit, aby komunistům nabídl své služby. Třeba bude přijat do náruče rodné matky strany a třeba se dostane i do parlamentu. Nepotřebuje k tomu nic víc než hroší kůži. Ostatně senátor Železný může sloužit za příklad.
A jak ty staré zlaté časy vypadaly? Užil jsem si jich bohatě, nejlepší léta svého života. Mohu sloužit zasvěcenou informací. Zmíním se jen o tom, jak posloužily Romům: označování Romů jen jako občanů cikánského původu, žádný národ, politika tvrdé asimilace, sterilizace romských žen, zákaz pro děti mluvit ve škole romsky. Romům nebyl po válce přiznáván statut vězňů diskriminovaných a likvidovaných při holocaustu, žádná motivace pro zvyšování vzdělání. Důsledky toho všeho nesou Romové dodnes.
Člověk by měl vážit slova, když se dívá do minulosti. A bez znalosti souvislostí a všech pro i proti vypouštět do vzduchu jen mýdlové bubliny. Být za každou cenu v opozici brání rozumným úvahám, jaký program volit pro budoucnost.
Sám jsem dalek toho, abych neviděl nedostatky současnosti, ale ten rozdíl proti dřívějšku v pozitivním směru je nebetyčný, mluvímli obecně. Romům prospěl nejméně, to je pravda, ale budoucnost je teprve čeká. Zatím je nejlepší pracovat na sobě a s dětmi. Tudy vede cesta.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál