Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Pozice Romů v jednotné Evropě

Většina z deseti milionů evropských Romů žije v otřesných podmínkách a je diskriminována. Jejich situace se neustále zhoršuje, přestože existují programy na její zlepšení. Je proto třeba přehodnotit a přeorientovat dosavadní politiku. Je třeba vidět nejen přímou diskriminaci Romů, ale i takové metody jejich sociálního vyloučení a odlidštění, jako jsou kupříkladu paternalismus, korupce, společenské a jazykové (většinou hanlivé) stereotypy.

V půli listopadu se ve francouzském Saint Denis uskutečnil poslední ze série seminářů k romské problematice pořádaných Evropským společenským fórem. Proběhla celá řada diskusí a debat s politiky a zástupci romských organizací, kterých se zúčastnili např. Jeta Duka z albánské Romani Daj, Dr. Marcel Courthiade z Mezinárodní unie Romů a Romani Baxt či Saimir Mile z Centra Aver.
Účastníci semináře zpracovali orientační text, podle něhož je třeba uznat nacistickou genocidu Romů, Sintů and Kaleů ve státech, které přijaly nacistickou ideologii před druhou světovou válkou a během ní. Je nutné, aby Romové měli přístup k základním právům a jejich uskutečnění v praxi, zejména v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, bydlení a zaměstnání. Je dále zapotřebí odsoudit a striktně odmítnout všechny projevy násilí, které páchá na Romech policie, včetně fyzického ubližování, celkového či částečného ničení jejich obydlí a jiného majetku, vhazování plynových granátů do jejich domů, zastrašování či týrání dětí a rozvracení rodin. Romové musí být rozeznáni jako národ v rámci Evropské ústavy, včetně jejich jazyka a kultury, které jsou nedílnou součástí evropské národní plurality.
Pro plnohodnotnou a rovnoprávnou existenci příslušníků romské komunity je mimo jiné potřeba podporovat a dotovat veškeré iniciativy, které se snaží vyzdvihnout přínos Romů pro jednotnou Evropu. Aby byli schopni se organizovat způsobem, který vyhovuje jejich demokratickému smýšlení, je třeba jim poskytovat instituční, finanční a jiné prostředky.
Pro vytvoření otevřené, nezávislé a pluralitní evropské společnosti, která respektuje všechny odlišnosti národů, je důležité vypracovat účinnou strategii pro boj se všemi projevy xenofobie, diskriminace, rasismu a protiromských nálad nejen ze strany jednotlivců včetně samotných Romů, ale i úředníků či poslanců.

Jana Kabeláčová
(z podkladů Roma Network)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál