Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Obavy z příchodu dalších slovenských Romů

Praha (jk) – V České republice žije dnes odhadem na 10 až 14 tisíc slovenských Romů (některé statistiky uvádějí tento počet ještě vyšší), kteří se sem stěhují již celá desetiletí. Dne 19. listopadu proto vláda schválila upravenou podobu analýzy současné situace, kterou vypracovalo ministerstvo vnitra. Ta se zabývá nejen příčinami, ale i důsledky přílivu rozvětvených romských rodin s vidinou lepších ekonomických zítřků.

Podle deníku Právo požádal ministr vnitra Stanislav Gross vicepremiéra Petra Mareše, aby do konce roku vypracoval témata, která budou prioritami při jednání československé pracovní skupiny o migraci slovenských Romů. Do poloviny roku 2004 by měl Mareš rovněž sestavit klasifikaci českých místních komunit Romů v závislosti na úrovni hrozícího sociálního vyloučení. Též by měl připravit místní projekty na minimalizování rizik, obzvlášť v nejohroženějších oblastech.
Stejně jako Mareš, ani analýzy ministerstva práce a sociálních věcí nevnímají situaci tak vyhroceně. Zpráva konstatuje, že stěhování Romů ze Slovenska do ČR zhoršilo především situaci českých Romů, k nimž se jejich slovenští příbuzní přistěhovali a zpomalilo tempo jejich začleňování do české společnosti. Slovenští Romové však svým příchodem automaticky nezískávají právo na sociální dávky. K těm mají přístup pouze za předpokladu, že mají v ČR trvalý pobyt.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál