Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Fotbalový turnaj o pohár JUDr. Tomáše Holomka

Vážený pane šéfredaktore,
Unie olašských Romů ČR je založena na tradici romské komunity a na principech rovnosti, dobrovolnosti, plurality názoru, demokracie a tolerance. Vznikla brzy po ustavení demokratických poměrů v ČR, aby se aktivně podílela na řešení specifických problémů olašských Romů vyplývajících z jejich postavení národnostní menšiny, v celé své historii odmítané, ponižované a pronásledované.

Unie olašských Romů si uvědomuje, jak daleko Romové došli, co se týče drogové závislosti. Není nám lhostejno, aby náš národ vymřel na závislosti na drogách. Plně si uvědomujeme, s jak těžkým vypětím usilujeme o léčbu všech závislých Romů. Jakékoli úsilí státu, města a obcí bez nás, bez našich pracovníků, nebude úspěšné. Přes námi podané projekty, které byly vesměs zamítnuty, zůstává tento problém na mrtvém bodě. Zmařené životy našich blízkých, drogově závislých, nám nejsou lhostejné. Rozhodli jsme se navázat spoupráci s křesťanskou protidrogovou organizací Teen Challenge a věříme, že jejich program je pro nás nejpřijatelnější. Chceme také věřit, že společnými silami romských organizací a vlády vytvoříme komunitní romské centrum, kde tito lidé projdou vstupní branou do světa bez drog. Unie olašských Romů chce spolupracovat i s jinými organizacemi, kterým nejsou lhostejné zničené životy mladých lidí.
Víme, že Společenství Romů na Moravě a vaše osoba má velký význam v romské politice a mezi Romy vůbec. Víme, že romský problém v ČR je velmi vážný, ale věříme, že společnými silami dokážeme vládu i majoritu přesvědčit, že se umíme semknout a společně vyřešit exodus Romů, diskriminaci romských žáků ve školách, v restauracích atd. A že nabídneme společně řešení romského probléme ne „o nás“, ale „s námi“. Žádáme o podporu fotbalového turnaje o pohár JUDr. Tomáše Holomka v rámci boje proti drogám, rasismu a diskriminace, který pořádá naše organizace 23. listopadu v hale Tatranu v Ostravě 1. Na programu se můžete podílet postavením družstva a sponzorským darem.
Tento turnaj je pod záštitou senátorů, ministrů, poslanců a ředitelů firem. Každoročně přebírá záštitu místopředseda Senátu Mirek Topolánek (ODS), předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek (ČSSD) a další představitelé vlády a firem. Turnaj je obsazen 20 družstvy různých organizací včetně šesti romských družstev. Jsme přesvědčeni, že sport přispívá k vytvoření bezbariérových přátelských vztahů a snižuje tak riziko šíření drog.

Josef Stojka, Ostrava

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál