Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Klaus na BBC nepřekročil svůj stín

Britská televize BBC odvysílala 10. listopadu rozhovor mezi Václavem Klausem a moderátorem BBC Timem Sebastianem.
Nás zajímá to, co prezident Václav Klaus řekl na otázky týkající se Romů. Pana prezidenta musím citovat, protože jeho odpovědi svědčí o mnohém.
Sebastian s odkazem na zprávy z Londýna a Bruselu od Evropské komise Klausovi nejprve připomněl, že Romové v ČR stále čelí diskriminaci a vyčlenění z většinové společnosti. „To je takový nesmysl a hloupost, že na to ani nebudu reagovat,“ odpověděl Klaus.

„Ale to říká zpráva britského parlamentu a Evropské komise, kterou podpořil například George Sörös,“ snažil se připomenout Tim Sebastian. „Kdo? Sörös není můj guru …“ (ctihodná osoba vůbec – pozn. redakce).
Pak přece jen dodává: „Situace Romů v této zemi i v mnoha jiných zemích i západních byla vždy problematická. To, že začátek svobody, volného podnikání, dostal část romské populace do složitější situace, je ale jiný příběh. Romská migrace, kterou pocítili i Britové, byla mj. způsobena i tím, že do Česka přicházeli dělníci z okolních zemí a tím ubyla pracovní příležitost i pro Romy…“ A pak typicky pro něj dodává: „Vždy jsem měl důvěru v kvalitu britského parlamentu a toto ji trochu podrývá..!“
Pan Klaus holt nehodlá vzít určitá fakta na vědomí. Britský parlament, který je jinak i pro něj naprosto ctihodný, pokud jde o Romy, důvěryhodný není a názor Evropské komise je už mimo jeho chápání. Pravda, pan Klaus teď žije na hradě a do podhradí není vždy pěkný pohled. Růžové brýle člověka aspoň nenutí naléhavě k nepříjemným úvahám a pak nutně ke konkrétním krokům.
Nechci nyní argumentovat tím, jestli Romové jsou ze struktur společnosti skutečně vyloučeni a zda jsou u nás považováni za rovnoprávné občany. Připomenu jen slova samotného pana Klause po prázdninách roku l997 (ještě než byl donucen rezignovat jako předseda vlády) po masových útěcích Romů do Velké Británie. Tehdy řekl přibližně toto: „Ano, Romové představují velký problém české společnosti, vláda se nedostatečně věnovala řešení tohoto problému v oblasti vzdělávání a rovných šancí, které jim česká společnost nedokáže zajistit.“
Nebylo tam nic o zahraničních dělnících, kteří Romy v ČR ohrožují.
Existují jen dvě možnosti: buď se od roku 1997 do dneška něco výrazného v situaci Romů zlepšilo, posuďte sami, nebo pan Klaus zcela diametrálně přehodnotil během šesti let své názory. Že by jako prezident úplně ztratil soudnost, si netroufám ani pomyslet při vší úctě, kterou jsme vůči prezidentu republiky povinováni.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál