Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Jeden svět ukazuje jiné lidi

BRNO – Čtvrtý ročník festivalu Jeden svět 2002, jehož hlavním pořadatelem je společnost Člověk v tísni, opět ukázal, že svět není jen místem plným radosti. Promítané filmy představily nejen rozdílnost kultur, ale také jak násilí, utrpení a otroctví prostupuje současnou civilizací, nebo jak honba za ropou vede k porušování lidských práv.

Festival se konal v patnácti místech ČR a jeho součástí byly i různé doprovodné akce. V Brně, kde byl po Praze nejrozsáhlejší, organizátoři představili i Romy. V úterý 23. dubna proběhla na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity beseda s Martinem Giňou, komunitním rozvojovým pracovníkem IQ Roma servis, na téma Rasově motivované násilí. Na ohlášené téma však došlo až v diskuzi. Martin Giňa a streetworker David Šariský hovořili především o sociální práci mezi Romy a postavení těch, kteří žijí v nejhorších podmínkách. Poukázali rovněž na řešení problémů společného soužití, na zprostředkování kontaktů terénními pracovníky mezi romskými a českými nájemníky a městem. Soudě podle dotazů byly tyto aktivity pro mnohé z posluchačů docela objevné.

Další akce se konala v brněnském Muzeu romské kultury. Na přednášku PhDr. Evy Davidové přišli mladí lidé, kteří zřejmě existenci muzea zatím jenom tušili. Během necelých dvou hodin Eva Davidová vysvětlila původ Romů, odlišnosti mezi jednotlivými skupinami, poukázala na příbuzné národnostně profesní skupiny v Indii, původ slova Cikáni či Egypťané (Gypsies). Poučná byla i historie Romů na území ČR ve dvacátém století – vyvraždění původních českých a moravských Romů a příchod slovenských Romů. Vysvětlila rovněž politiku asimilace a rozbití tradičních hodnot, což se projevuje třeba v dříve nemyslitelné prostituci či odkládání dětí do dětských domovů. Roman Růžička

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál