Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Le mulenca dživas, das len bari pačiv

Amen o Roma sam phuro narodos, hin amen amare koreňa, amari historija, amare zviki, amari kultura, amaro dživipen. Pačas Devles, pačas kaj o beng, birinel le manušenca, le svetoha kaj hin les bari zor. Pačas kaj hin aver dživipen, hijaba o manuša meren pačas oleske kaj o mule dživen amenca dureder. Pačas kaj sar andre fameľija vareko merel, ta andro berš vaš leske uľol aver, oda isto manuš kajča andre aver parsuma. Le mulenca dživas, das len bari pačiv, le mulendar daras, sar peske len leperas asas, pijas, rovas, o bala čhingeras. Ašaras len, nadas pre lende te domukhel. Hin amenge phares pro jilo kaj imar nane amenca, kaj nachan amaro chaben. Le mulenca vakeras, sar kamas len te dikhel sikhaven pes amenge, jon dživen amenca tiž. Le mulengro inepos sisvati ľikeras, phiras pre mulaňi bar, pratinas o hrobi, labaras lenge o momeľa. Androda fajtos kaj imar vareko muľa, ta perdal lende hin sisvati bare inepa. Hijaba hoj sako dživel avrether, oda džives kaj pašľol o mulo hin calo fajtos jekhetane. Kia rači pes savore uren upre, džan pre mulaňi bar odoj le mulenca vakeren, phučkeren lendar sar dživen. Kamen te džanel so len užarel dureder.

The ada berš pro sisvati has avka, pre mulaňi bar Brnoste has pherdo Roma, sakoneste has andro vast vareso, či kvetka, či vencos, či košikos le kvetkenca. Terdžonas paš o hrobi laberenas o momeľa. Aver Roma hinke phirnas hrobos, hrobostar, všadzi odoj kaj pašľonas o džene lengre fajtostar. Oda džives savore nipi so samas pre mulaňi bar čujinahas jekhetane, samas jekha mišľate, mule amenge amare nekhpašeder manuša.
Varekana mekh sar somas cikno čavoro pametinav mange, kaj kamende andro gav has sisvati baro inepos. O Roma džanas andro veš tačinenge, kerenas lendar venci, pal diloskro džanas pre mulaňi barte labarel o momeľa, te thovel o venci. Khere andro kher thovenas koter tačina paš e fotka, paš o obrazis oleske so imar muľa. Andro kher has bari pacha le tačinendar le momeľendar. O momeľa labonas imar tosarastar, le mulenge harangozinenas. Oda džives o Roma učharenas andre o gendala, le mulenge thovnas avri pal e oblaka taňiris le chabeneha, the pherdo štamperľikos. O murša, o džuvľa phirnas okoj, leperenas le mulen. Imar has jevendutno čhon e rat perlas sikh, amen o čhavore pes bavinahas avri pro pľaci nadur le kherendar, moneki pes darahas le mulendar. Rači andro oblaki labonas le Romenge o momeľa, avri paš e jag bešenas o phure, o terne, vakerenas pal o mule. Amen o čhavore odoj nadžahas, bares pes darahas, sar šunavas avri bari vika, garuvavas man tel u duchna. Rači kamende bešenas o Roma, tiž vakerenas pal o mule, angle jepaš rat sako džalas khere. Oda has le mulengri ora, avri pro pľaci paš e jag nahas imar o phure ča o čhave, le čhajenca. Aver džives o Roma vakerenas kaj pes lenge o mule sikavenas, kaj len daravenas.

Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál